• Griftschool
  • Griftschool
  • Griftschool

Wethouder De Kruif bij Griftschool: ´Klas wist veel over duurzaamheid´

WOUDENBERG Op de Dag van de Duurzaamheid las wethouder Gijs de Kruif voor aan groep 4 op de Griftschool, omdat het ook Nationale Voorleesdag was.

Deze activiteit werd in 15 gemeenten georganiseerd door projectmedewerker Lajendra Garst van het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA. Met dit programma laat ROVA zien hoe de wereld schoner, mooier en eerlijker kan en hoe belangrijk het is om te leven op een manier die de natuur spaart.

De Griftschool neemt, net als andere scholen, deel aan de pilot afval scheiden van ROVA. Gijs de Kruif zou in groep 7 voorlezen maar door verschillende zieke leerkrachten werd het groep 4.

Directeur Dorine de Jong: ,,We hebben met zieke collega's te kampen en ik was eerst bang voor veel onrust in de school maar het is wel belangrijk. Wij zijn al langere tijd bezig met duurzaamheid, afval scheiden, enzovoorts. Als het eenmaal loopt lukt het allemaal wel. De Voorleesactie is een leuke manier om kinderen aan het denken te zetten."

Juf Carolien had van te voren al met de kinderen gepraat en hen voorbereid. Gijs de Kruif kwam samen met de heer Balkenende van ROVA op school en las het verhaal 'Uno' voor uit het boek 'De wereld van Plastic'. Dit boek is gemaakt door pabostudenten uit het hele land voor de voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid in 2016. Het door Uitgeverij Idee & Waarde uitgebrachte boek bevat verhalen over de aanslag op de natuur dat plastic veroorzaakt en is geïnspireerd door tekeningen en kunstwerken die basisschoolleerlingen hebben gemaakt over dit thema.

WASTEBOARD Na het voorlezen praatte de wethouder nog na met de klas over hoe we de aarde en de natuur kunnen helpen. Gijs de Kruif: ,,Het viel me op dat de klas al veel wist over duurzaamheid. Ze konden goed vertellen hoe lang het duurt voor afval verteerd is." Ook overhandigde Gijs de Kruif aan Dorine een in een vuilniszak verpakt wasteboard voor de hele school, als dank voor de inzet. Het wasteboard is een speciaal skateboard dat gemaakt is van gerecyclede doppen van plastic flessen. Het heeft daardoor net zoals het knikkerpotje dat de school eerder al eens van ROVA kreeg, allemaal kleurtjes. Elk wasteboard is uniek doordat het met de hand gemaakt is.

Meer info: www.dagvandeduurzaamheid.nl