• Edward Doelman
  • Edward Doelman
  • Edward Doelman
  • Edward Doelman

Werksessies en schouw voor centrumplan Scherpenzeel

SCHERPENZEEL De gemeente Scherpenzeel heeft maandag inwoners, ondernemers en andere betrokkenen geïnformeerd over de op te stellen Centrumvisie Scherpenzeel. De volgende stap in de totstandkoming van de toekomstvisie voor het centrum is het organiseren van een aantal werksessies. Inwoners - in het bijzonder van het centrumgebied - en ondernemers worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

De gemeente Scherpenzeel stelt de komende periode een Nota Economisch Beleid én een Centrumvisie Scherpenzeel op. maandag 30 maart werd in Kulturhus De Breehoek de aftrap gegeven. Verschillende inwoners, organisaties en ondernemers dachten en spraken mee over het economisch beleid én de toekomstvisie voor het centrum. De gemeente Scherpenzeel kijkt terug op een inspirerende en drukbezochte avond, die de basis vormt voor het vervolgtraject.

WERKSESSIES Voor de Centrumvisie Scherpenzeel wordt de komende periode vier vervolgbijeenkomsten georganiseerd: drie werksessies op 15 en 22 april en 13 mei over mobiliteit, beleving en voorzieningen van en in het centrum van Scherpenzeel; een centrumschouw op 25 april, waarbij een groep inwoners en ondernemers door het centrum loopt en verschillende onderwerpen (waaronder uitstraling, belevingswaarde, verkeer, parkeren en de inrichting van het openbaar gebied) bekijkt.

Burgers kunnen zich voor beide soorten bijeenkomsten aanmelden via secretariaat@scherpenzeel.nl. De werksessies worden 's avonds gehouden in het gemeentehuis, aanvang 19.30 uur; de centrumschouw is op zaterdagochtend 25 april 2015 van 11.00 tot 13.00 uur.

* Lees een uitgebreid verslag van de avond in Scherpenzeelse Krant van dinsdag 7 april.