• Freek Wolff

Werk aan Lunterse Beek gaat van start

SCHERPENZEEL Stromend water maakt het leven van vissen, waterplanten en ook vogels aantrekkelijker. Daarom richt Waterschap Vallei en Veluwe de 'oude Lunterse Beek' opnieuw in. De Lunterse Beek ontspringt ten westen van Lunteren. Van daar stroomt de watergang langs Renswoude, om na elf kilometer ten zuiden van Scherpenzeel uit te monden in het Valleikanaal. De werkzaamheden starten eind deze maand.

De ruim zeshonderd meter lange meander - grote bocht bij het Koepeltje in Scherpenzeel - wordt in oude glorie hersteld. De huidige klepstuw Vlieterweg wordt lager ingesteld waardoor vissen meer mogelijkheden hebben om van het Valleikanaal door de beek en terug te zwemmen. De vele fietsers die dagelijks vanuit Scherpenzeel richting Overberg en Veenendaal rijden, kunnen straks genieten van een stromende beek.

DREMPELS De snellere stroming wordt bereikt doordat het waterschap slib uit de Lunterse Beek verwijdert en een aantal vaste drempels in de meander realiseert. Als gevolg van deze maatregelen daalt het zomerpeil met gemiddeld 20 centimeter. Voor de grondwaterstand en gewasopbrengsten heeft dit nauwelijks gevolgen. De afvoer van grote hoeveelheden water is geborgd doordat de huidige rechte beekloop niet wordt gedempt. Om bij grote afvoeren te blijven stromen wordt in januari 2016 een stuw van 20 meter breed geplaatst. Deze stuw komt net bovenstrooms van het instroompunt van de meander, zodat de monumentale bomen langs Lunterse Beek niet te maken krijgen met een grote grondwaterstandsdaling.

In de laatste week van november 2015 start de uitvoering van het werk, voor de jaarwisseling is de klus gereed. Door de meander schoon te maken geeft Waterschap Vallei en Veluwe invulling aan de regels die de Europese Kaderrichtlijn Water stelt: oppervlaktewater en grondwater zijn voor 2016 op orde en zorgen voor diversiteit in stroomsnelheid. Waterschap en provincie financieren het werk samen.