• De Bunte Vastgoed Oost

'Wens om te verhuizen is groot'

WOUDENBERG Uit de door GBW georganiseerde enquête onder jongeren blijkt dat jongeren tot 23 jaar het liefst een sociale huurwoning willen in het centrum en dat jongeren van 24 tot 29 jaar graag een tussenwoning willen kopen voor maximaal 250.000 euro.

Dit vertelden 190 jongeren die tussen 17 november tot 10 december hebben meegedaan aan de GBW-enquête over hun woonbehoefte. ,,Dat is zo'n 10 procent van de jongeren tussen de 18 en 29 jaar", vertelt Peter van Schaik (GBW) tevreden. GBW had behoefte aan meer informatie om een goed oordeel te kunnen vormen en wilde de woonwensen van een grotere groep jongeren horen.

Uit de enquête blijkt dat de groep jongeren die een huurwoning wil net zo groot is als de groep die een voorkeur heeft voor een koopwoning. Bij jongeren onder de 23 jaar scoort een sociale huurwoning in het centrum het hoogst. Zij willen graag snel verhuizen en hebben geen duidelijke voorkeur voor een appartement, een Tiny house of een tussenwoning. De vraag naar kamerbewoning en kleine studio's is klein, slechts 5 procent in totaal.

Bij jongeren tussen de 24 en 29 jaar scoort een koopwoning hoger en verschuift de voorkeur van het centrum naar het Groenewoud en 't Zeeland. Zij hebben een duidelijk voorkeur voor een grote tussenwoning met 2 à 3 slaapkamers. De jongeren geven aan ook een appartement te willen kopen. Meer dan de helft vindt dan één slaapkamer voldoende en 1/3 deel wil twee slaapkamers.

Het kopen van een Tiny house spreekt weinig jongeren aan. De jongeren die willen kopen zijn wel bereid om langer te wachten en wellicht eerst te sparen of een hoger inkomen te verwerven.

Over de gewenste huurprijs geeft 33 procent aan onder de 23 jaar te zijn en maximaal voor 417,34 euro te kunnen huren. Zij willen een woning van maximaal 250.000 euro kopen. Maar 10 procent wil meer betalen, een kwart wil tot 150.000 euro gaan en 31 procent tot 200.000 euro. Verder blijkt dat zo'n 69 procent van de jongeren nog thuis woont. Opvallend is dat lang niet alle jongeren, 38 procent, staan ingeschreven bij Woningnet. Op de vraag over de gewenste wachttijd, blijkt dat de wens om te verhuizen groot is. Maar liefst 46 procent wil binnen 1 jaar verhuizen. Een groot deel van de jongeren zoekt zijn woning niet alleen in Woudenberg. Als er onvoldoende woningen beschikbaar komen, zoekt 51 procent ook naar een woning buiten het dorp. De resultaten worden in de commissievergadering van 8 januari besproken.