Weinig huurwoningen beschikbaar door huisvesting asielzoekers

WOUDENBERG De gemeenten in de Regio Amersfoort (een samenwerking tussen Amersfoort, Barneveld, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg) en de Samenwerkende Woningcorporaties Eemland en Vallei hebben de provincie Utrecht om steun gevraagd bij de huisvesting van vergunninghouders. Vergunninghouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning.

,,De gemeenten in regio Amersfoort willen niet weglopen voor de taakstelling, maar voorzien grote problemen bij de uitvoering daarvan", aldus de samenwerkende gemeenten in een persbericht. Concreet vraagt het samenwerkingsverband Regio Amersfoort van de provincie om geld voor 'procesondersteuning voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen'. Ook wil Regio Amersfoort graag gezamenlijk een lobby richting Rijk voeren.

ACHTERSTAND In veel gevallen kampten gemeenten in Regio Amersfoort in 2014 al met een achterstand op de wettelijke taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders. Deze achterstand nemen gemeenten mee naar 2015 waarin ze nu worden geconfronteerd met een taakstelling die hoger is dan ooit in het verleden. Er moeten in 2015 tweemaal zoveel personen gehuisvest worden als in 2014. Voor sommige gemeenten betekent dit dat de helft van het aantal vrijkomende sociale huurwoningen moet worden toegewezen aan vergunninghouders.

EFFECTEN De zorg van de gemeenten en corporaties is met name dat het huisvesten van grote hoeveelheden vergunninghouders ten koste zal gaan van de reguliere woningzoekenden in de regio. Met de al aanwezige woningzoekenden met een urgente status opgeteld bij de vergunninghouders, blijft er een zeer beperkt aanbod over voor andere woningzoekenden. De gemeenten en corporaties in de Regio Amersfoort zijn van mening dat de reguliere woningzoekende, die in veel gevallen al lange tijd staat ingeschreven voor een woning, niet de dupe mag worden.

MOGELIJKE OPLOSSINGEN Voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Ruimte & Wonen van Regio Amersfoort, burgemeester Titia Cnossen: ,,Uiteraard hebben de gemeenten begrip voor het principe van de taakstelling en de daarbij horende verdeelsleutel over gemeenten. Regio Amersfoort wil zich dan ook volledig inzetten voor het realiseren van die taakstelling. Dit vraagt wel om creatieve oplossingen. Hierbij hebben wij de provincie en het Rijk nodig."