• Margreet Hendriks

Waterprobleem op begraafplaats Lambalgen

SCHERPENZEEL Ondanks de verhoogde aanleg blijkt het nieuwe gedeelte van begraafplaats Lambalgen toch niet helemaal vrij te zijn van wateroverlast. Het probleem zou worden veroorzaakt door kwelwater. Om de graven te allen tijde droog te houden wil het college de noordelijke helft van het uitbreidingsgebied gaan voorzien van drainage. Voor de aanleg van de drainage is een bedrag van 35.000 euro uitgetrokken, zo blijkt uit de eerste financiële rapportage van het college over 2015. 

* Meer hierover in de Scherpenzeelse Krant van dinsdag 23 juni.