• Hannie van de Veen
  • eerst drinken met een koek!

    Hannie van de Veen
  • Hannie van de Veen
  • kennismaken

    Hannie van de Veen

Wartburgschool zingt paasliederen in Huize Nieuwoord

WOUDENBERG Vol verwachting keken de oudere bewoners van Huize Nieuwoord woensdag 17 april uit naar de komst van groep 5 van de Wartburgschool. Huize Nieuwoord had hen uitgenodigd om paasliederen te komen zingen zo vlak voor de paasdagen.

Samen met meester Derk Vorstelman, juf Willeke van Braak en nog een stagiair arriveerden zij om 10 uur op de fiets. De ouderen genoten juist van een kopje koffie en de kinderen werden daarom verwelkomd met een lekkere koek en een pakje drinken. Zo konden ze ook eerst met elkaar een praatje maken. Volgens meester Derk hadden ze de te zingen paasliederen al ruimschoots geoefend voor hun eigen paasviering op donderdag en was dat voor dit optreden niet speciaal nodig. Het was voor de kinderen een soort generale repetitie. Toch waren de meesten wel zenuwachtig. Even later was te horen hoe goed de kinderen de liederen kenden: het klonk prachtig in de koffieruimte van het huis.

Er werd begonnen met psalm 68: 'Geloofd zij God met diepst ontzag'. Meester Derk begeleidde de kinderen op de aanwezige piano. Daarna volgden de bekende paasliederen 'O hoofd, bedekt met wonden' (gezang 32) en 'Is dat, is dat mijn Koning?' (gezang 43). De zang van de kinderen werd afgewisseld met samenzang van alle aanwezigen. Ook de ouderen hadden een stencil met de teksten gekregen en de meesten zongen mee met de oude vertrouwde melodieën. Met zijn allen werd psalm 116 gezongen:'God heb ik lief, want die Getrouwe Heer'. Daarna droeg één van de leerlingen een gedicht voor. 'Daar juicht een toon'gezang 108 was weer een bekend paaslied, gevolgd door 'Jezus leeft in eeuwigheid' (gezang 395) en 'Dit is de dag, de roem der dagen' (psalm 118, vers 12). Als slotlied klonk 'U zij de glorie' (gezang 213). Zowel ouderen als kinderen konden terugkijken op een fijn samenzijn.

Meer foto's op de website van de Woudenberger