VVV Scherpenzeel zelfstandig verder

SCHERPENZEEL De VVV Scherpenzeel gaat met ingang van 1 april als zelfstandige stichting verder. De VVV-post in Kulturhus De Breehoek blijft daarbij de plek om toeristische informatie over Scherpenzeel en omgeving te halen of om de bekende VVV-bonnen te kopen.

De VVV-post in Scherpenzeel is al een aantal jaren gehuisvest in Kulturhus de Breehoek. Met de inzet van veel vrijwilligers kunnen toeristen en inwoners hier terecht voor informatie over wat er in Scherpenzeel en omgeving valt te beleven. De gemeente is erg blij met de inzet van deze vrijwilligers die bovendien ook als gastvrouw/ gastheer voor De Breehoek optreden.

De VVV-post valt nu nog onder de Regio VVV De Vallei. Met ingang van 1 april 2015 wordt deze organisatie echter opgeheven. De nieuwe VVV-organisatie die op deze datum wordt opgericht is vooral gericht op de Utrechtse Heuvelrug en hecht bovendien een ander belang aan vrijwilligers.

Op grond hiervan heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het realiseren van een zelfstandige VVV-organisatie te stimuleren. Het college is erg blij dat diverse betrokkenen bij de huidige VVV het initiatief hebben genomen de Stichting VVV Scherpenzeel op te richten. De gemeente blijft het VVV financieel ondersteunen.

NIEUW BESTUUR De stichting is inmiddels opgericht en heeft een eigen bestuur gevormd bestaande uit Jacco Geurts, Bianca Rikels en Gerard Tekelenburg. Het college van b en w heeft veel vertrouwen in de nieuwe stichting en is verheugd dat ook de vrijwilligers hun werkzaamheden in de nieuwe organisatie willen voortzetten. En nieuwe vrijwilligers zijn ook van harte welkom.