• Roos Koole

Vuurwerkles voor kinderen groep 8

WOUDENBERG Wist u dat sterretjes zo'n 1500 graden kunnen worden? Gevaarlijk heet dus! Veel mensen denken dat alleen illegaal vuurwerk gevaarlijk is. Maar 61 procent van de ongevallen wordt veroorzaakt door legaal vuurwerk. Ook daar moet je dus op een goede manier mee omgaan. Hoe je dat doet, kunnen kinderen van groep 8 in de provincie Utrecht leren van echte brandweermensen.

Basisscholen in de provincie Utrecht krijgen het aanbod dat de brandweer een les '4 Vuurwerk Veilig' kan komen geven aan groep 8. Komende jaren wil de brandweer op verschillende manieren alle basisscholen in de provincie Utrecht brand- en vuurwerkwijzer maken. Met deze lessen wil de brandweer zorgen dat kinderen leren veilig om te gaan met vuurwerk zodat zij zich niet laten verrassen door de (brand)gevaren van vuurwerk. De les kan samen met HALT worden gegeven. Veiligheidregio Utrecht (VRU) brandweer hoopt dat dit zal resulteren in een gezellig oud en nieuw feest met zo min mogelijk brand, schade en gewonden.

VEILIGHEID Speciaal voor kinderen van groep 8 geeft de brandweer een informatieve les van ongeveer een uur over vuurwerk. De kinderen leren hoe ze veilig kunnen omgaan met vuurwerk, wat je beter niet kan doen met vuurwerk, hoe ze het verschil kunnen herkennen tussen legaal en illegaal vuurwerk en welke regels er gelden rondom het afsteken van vuurwerk. Ze worden geconfronteerd met wat de gevolgen kunnen zijn als het misgaat. Als klap op de vuurpijl krijgen de kinderen een vuurwerkbril en aansteeklont. Als ze dan vuurwerk gaan afsteken, kunnen ze dit op een veilige manier doen.

VOORKANT Meer investeren in het voorkomen van brand: dat is de koers die de Nederlandse brandweer is ingeslagen. De jeugd is daarbij de toekomst. Onderzoek heeft aangetoond dat voorlichting aan kinderen effect heeft op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft de brandweermensen speciaal getraind om deze lessen te geven. Meer informatie kunt u lezen op www.vrubrandweer.nl/jeugd/brandveiligheidsles.

VRU De VRU is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten. De VRU coördineert de veiligheid van alle inwoners in de provincie Utrecht. De VRU maakt zich sterk om een halt toe te roepen aan de vele branden die jaarlijks onnodig veel schade en erger nog, slachtoffers en doden eisen. Heeft u vragen over brandveiligheid in/om huis? Stel ze via WhatsApp: 06-12958599 of mail voorlichting@vru.nl.