Vrijwilligers en mantelzorgers Woudenberg verzekerd via gemeente

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg heeft voor inwoners die zich inzetten als mantelzorger of die vrijwilligerswerk verrichten een collectief verzekeringspakket afgesloten. Hierdoor zijn mantelzorgers en vrijwilligers verzekerd voor ongevallen en voor beschadiging of kwijtraken van persoonlijke eigendommen.

De verzekering is van toepassing op Woudenbergers van alle leeftijden en dus ook voor scholieren die tijdens hun middelbare schoolperiode als vrijwilliger een maatschappelijk stage doen. Inwoners kunnen gebruik maken van de verzekering via de gemeente, als hun eigen verzekering geen dekking geeft. Dit geldt voor iedereen die ook maar iets van vrijwilligers werk doet, zoals ouders die rijden bij een sportwedstrijd. Vrijwilligers zijn daarnaast ook verzekerd voor aansprakelijkheid. Dit geldt niet voor mantelzorgers.

WERKWIJZE Bij schade of letsel door een ongeval kan de mantelzorger/vrijwilliger de schade direct melden bij Loket De Kleine Schans. Indien er geen sprake is van schade of letsel door een ongeval gaat vrijwilliger of mantelzorger eerst na of de schade op de eigen verzekering of op de verzekering van de vrijwilligersorganisatie gemeld kan worden. Als dit niet mogelijk is, wordt de schade gemeld bij Loket De kleine Schans. De gemeente geeft deze melding door aan de verzekeraar. De verzekeraar, Centraal Beheer, neemt de schade verder in behandeling en neemt contact op met de betreffende persoon. Na afhandeling informeert de verzekeraar altijd ook de gemeente.

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemensen vallen niet onder deze verzekering van de gemeente. Voor hen is een andere verzekering van toepassing en zijn speciale regelingen getroffen.

INFORMATIE Voor meer informatie over deze verzekering en de dekkingen kunnen inwoners op maandag, dinsdag of donderdag contact opnemen met Nancy Hooijer, consulent vrijwilligerswerk Woudenberg, via tel. 033-303444. Ook kunt u een e-mail sturen naar n.hooyer@welzijnleusden.nl

* Foto uit archief.