• Joke van der Heide

Vragen over leesbaarheid APV

WOUDENBERG De Algemene Politie Verordening (APV) 2017 werd afgelopen week besproken in de commissievergadering. De raad stond achter het voornemen van het college om de APV zo compact mogelijk te maken. Vragen waren er wel over de leesbaarheid van de verordening voor de burgers.

Door Joke van der Heide

 

STOER In de APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Het college is actief aan de slag gegaan om deze regelgeving zoveel mogelijk te beperken. Marleen Treep (CU) vond dit stoer. Odile de Man (VVD) vroeg zich hierbij af of de burgers wel begrijpen wat de gemeente wil overdragen. Over de leesbaarheid en begrijpelijkheid vertelde Treep dat een deelnemer van de facebookgroep ´Woudenberg leeft´ stelde dat burgers hopeloos verdwalen wanneer zij een vergunning voor een evenement willen aanvragen.

VOORBEELD Dit illustreerde de deelnemer met het volgende voorbeeld. In de verordening staat dat het verboden is om zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. Dit verbod geldt niet voor eendaagse evenementen met minder dan 100 bezoekers, tenzij het evenement wordt gehouden in een tent (inclusief partytenten). De tweede tenzij is dan: tenzij, geen (gecertificeerde) objecten worden geplaatst van een geringe constructie, bijvoorbeeld een kleine partytent. De deelnemer stelt op de pagina de vraag aan de gemeente of zij hiermee bedoelt dat burgers voor kleine evenementen met een partytent een vergunning moeten aanvragen. Treep gaf deze vraag door aan het college, omdat zij zich afvroeg of het college de facebookpagina's leest.

 

UITNODIGEN In haar reactie gaf burgemeester Cnossen aan dat deze vraag haar niet was opgevallen in de social media. Zij nodigt burgers uit om naar het gemeentehuis te komen wanneer zij vragen hebben over het invullen van het digitale formulier voor de melding of aanvraag van een vergunning voor een evenement. ,,Dan kan de gemeente samen met de inwoner aan het loket het formulier doorlopen en eventuele vragen uitleggen", aldus de burgemeester.

 

WEIGERING De raad had ook vragen over de toevoeging van lid 2 aan artikel 1.8. Via deze toevoeging 'kan' in het kader van het overtreden van vergunningsvoorschriften een aanvraag de volgende keer worden geweigerd of goedgekeurd met aanvullende voorwaarden. Burgemeester Cnossen: ,,Dit hebben wij toegevoegd om beter te kunnen handhaven. Het geeft ons extra bevoegdheid. Op het moment dat wij een evenement stil moeten leggen, kan ik als burgemeester bij de volgende aanvraag extra voorwaarden stellen bij de goedkeuring van een evenement."

 

Het CDA had vragen over de gestelde bewaartermijn van zeven dagen voor goederen die door opkoop zijn verkregen, maar waarvan redelijkerwijs vastgesteld kan worden dat deze van een misdrijf afkomstig zijn. Hij stelde voor om net als in Leusden uit te gaan van drie dagen en zo ondernemers meer tegemoet te komen. De burgemeester legde uit dat dit uniforme regels zijn van de politie Midden Nederland.