• Van Appeldoorn

Vragen incident Van Appeldoorn

WOUDENBERG De ongerustheid binnen de raad is groot over het incident bij chemisch bedrijf Van Appeldoorn. Burgemeester Titia Cnossen werd afgelopen commissievergadering opnieuw bestookt met vragen.

Peter van Schaik (GBW) was vol lof over de communicatie tijdens het incident, maar was benieuwd hoe omwonenden en omliggende bedrijven verder op de hoogte worden gehouden. Op dit moment is er geen directe communicatie reageerde de burgemeester. Vanaf 1 januari wel. Dan worden alle handhavingsbeschikkingen van Brzo-bedrijven binnen de provincie Utrecht actief bekend gemaakt.

Op zijn tweede vraag over handhavingsstappen vertelde de burgemeester dat Van Appeldoorn zich schuldig heeft gemaakt aan het niet tijdig melden, niet adequaat handelen en het niet volgen van de juiste procedures. In overleg met de omgevingsdienst NZK heeft het Openbaar Ministerie dan ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. ,,De firma Van Appeldoorn zal zelf informatie en gegevens voor het onderzoek moeten aandragen", aldus de burgemeester. Zij bevestigde verder dat het bedrijf volledige medewerking geeft. ,,Na een incident gaan er allerlei protocollen inwerking om dit te borgen."

De burgemeester sprak de hoop uit dat Van Appeldoorn lering trekt uit de bevindingen en zal investeren in haar personeel om de goede dingen te doen wanneer er ergens een lek is. De directie van Van Appeldoorn heeft in een brief aan de omwonenden aangegeven een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid te ervaren om de risico's en calamiteiten te minimaliseren. ,,Wij zullen dit incident aangrijpen om waar nodig verdere veiligheidsmaatregelen te heffen om herhaling te voorkomen", stelde de directie. Op de vraag van Wils Van der Steen over een mogelijke verhuizing van Van Appeldoorn reageerde de burgemeester dat er geen sprake van is op dit moment. Van der Steen verduidelijkte dat er in het verleden wel over gesproken is.