Voorstel voor vergoeding voor mantelzorgers

WOUDENBERG Per 1 januari 2015 is het mantelzorgcompliment van 200 euro vanuit de rijksoverheid stop gezet. De VVD is een groot voorstander van deze blijk van waardering en wil daarom donderdag in de raad voorstellen om in Woudenberg toch een geldelijke vergoeding aan mantelzorgers aan te bieden.

In de Zomernota staat aangegeven dat er een bedrag van 38.000 euro specifiek beschikbaar is voor mantelzorgbeleid. Odile de Man vertelt dat dit bedrag voor een deel bedoeld is voor het vaststellen van beleid hoe we als gemeente met mantelzorgers omgaan en wat we voor hen kunnen betekenen. Verder is het bedrag nog niet ingevuld. Daarom stelt de VVD in een motie voor om uit dit budget het mantelzorgcompliment te bekostigen. 

* Lees meer in De Woudenberger van dinsdag 22 september.