• Joke van der Heide

Voorrang voor woningzoekenden met binding Woudenberg

WOUDENBERG De nieuwe Huisvestingsverordening Woudenberg 2017-2021 wordt op 2 augustus van kracht. Deze nieuwe verordening is opgesteld om woningzoekenden die op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning sneller aan een woning te helpen. Door deze verordening maakt de woningzoekende met een binding aan Woudenberg meer kans op toewijzing van de beschikbaar gekomen sociale huurwoningen.

In deze nieuwe huisvestigingsverordening is vastgelegd dat 25 procent van de vrijkomende sociale woningvoorraad met voorrang wordt toegewezen aan woningzoekenden met binding aan Woudenberg. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die wonen of werken in Woudenberg. Deze 25 procent is de maximaal toegestane hoeveelheid die de gemeente met voorrang mag toewijzen aan mensen met binding aan de gemeente. Meer staat het Rijk niet toe.