• Hannie Lamberink

Volkstuinvereniging Woudenberg viert jubileum

WOUDENBERG Volkstuinvereniging De Groentehof regelt al 25 jaar het beheer en de verhuur van de volkstuincomplexen in Woudenberg. Bij Eldorado werd dit jubileum gevierd met een gezellige middag voor de leden waarbij ook een doorlopende diashow vertoond werd.

Ruim 130 mensen vierden dit door de feestcommissie georganiseerde feest mee. Erelid Piet van Weerdenburg, in het verleden penningmeester, ontving als eerste het jubileumboekje over de geschiedenis van de groentetuinen in Woudenberg dat geschreven is door Wim Schipper: ,,Vroeger at de adel wel groente maar arme mensen nauwelijks. Daarom verhuurden kerken en gemeenten stukken grond als groentetuin om het welzijn te verbeteren. Rond 1900 ontstonden tuincomplexen. In Woudenberg verhuurde de kerk grond waar kasteel Lichtenberg heeft gestaan. Na de Tweede Wereldoorlog had men een tuin niet alleen om de groente maar ook als ontspanning bv om bloemen te kweken.''

,,In Woudenberg zijn er op allerlei plekken volkstuinen geweest en ook weer verdwenen vanwege bouwplannen'', vervolgt Schipper. ,,Bijvoorbeeld aan de Laan 1940-1945, Vermeerlaan, Slappedel, achter Coho en de oude complexen bij de Grift, de Camp en 't Schilt. Nu zijn alleen de complexen op Lichtenberg, bij Laanzicht dat in 2006 ontstond en bij de Paulus Potterlaan nog over. Op de meeste complexen waren altijd problemen met wateroverlast of met watervoorziening. Water moest met een gieter uit de Grift gehaald worden. Pas toen de gemeente de tuinen afstootte en in december 1990 de volkstuinvereniging werd opgericht werden er handpompen geslagen."

Het toenmalig bestuur van De Groentehof moest gelijk in actie komen tegen de bebouwing van de complexen Camp en Slappedel want er was geen rekening gehouden met de groentetuinen. Voorzitter Wilco Koeman: ,,Nu maakt het bestuur zich zorgen over het complex in Laanzicht en is daarover binnenkort een gesprek met de wethouder. Dit complex mag niet verdwijnen omdat er al te weinig tuinen zijn voor iedereen op de wachtlijst."

In het jubileumboekje is te zien dat het ledenbestand van De Groentehof enthousiast en gevarieerd is: jong of oud, man of vrouw, gehuwd of alleenstaand, Nederlands of van elders afkomstig zijn allemaal lid. De vereniging groeit en verjongt ook al wordt de gemeentesubsidie steeds minder. Gelukkig is de tuinhuur goedkoop vergeleken met omringende gemeenten. De AH moestuinactie en de economische crisis dragen bij aan de groei. Zelf biologisch groente verbouwen past uitstekend bij groen en duurzaam bezig zijn. Op de website staan ook recepten. Soms brengen leden groente naar de voedselbank. Leden helpen en adviseren elkaar of bestellen gezamenlijk mest en zaden.

Bij het vieren van het jubileum is ook aan tuinders elders gedacht: er stond een collectebus voor bijdragen aan een project in Nepal. Om de levensstandaard te verbeteren door gezond eten krijgen vrouwen groentezaden en leren ze hun eigen groente te verbouwen. Wat ze overhouden kan worden verkocht. Met de opbrengst van de bus kunnen tuintjes voor vijf gezinnen gerealiseerd worden. Meer info: www.groentehofwoudenberg.nl of info@groentehofwoudenberg.nl

Op de foto staan van links naar rechts: Ferry Jansen, Nico van Rhenen, Wilco Koeman, Piet Cleton en Theo van de Herik.