• Niet alleen in het buitengebied van Woudenberg hebben bewoners geregeld last van overlast door vlliegen, ook bewoners aan de Landaasweg en de Stationsweg Oost hebben dat probleem.

    Anja Zandbergen

Vliegenplaag teistert Stationsweg Oost

WOUDENBERG De omwonenden en bedrijven aan de Landaasweg en de Stationsweg Oost in Woudenberg worden geteisterd door een vliegenplaag. Peter van Schaik (GBW) vroeg tijdens de commissievergadering afgelopen donderdag wat de mogelijkheden zijn om de overlast aan te pakken.

Hij gaf aan dat bewoners van de Lambalgseweg in de pers aandacht hebben gevraagd, omdat zij bang zijn dat er in de toekomst weer sprake zal zijn van een vliegenplaag door het aflopen van een verhuurcontract met een boer, die het al een paar jaar goed voor elkaar heeft. ,,Op Landaasweg en de Stationsweg oost gaat het niet om angst, maar is er daadwerkelijk een vliegenplaag. Daar word je als bewoner en aanwezige horecaondernemer niet vrolijk van. Ik heb gehoord dat zij zowel bij de gemeente als bij de provincie klachten hebben ingediend en ben benieuwd hoe overlast voorkomen kan worden", vroeg hij.

Burgemeester Titia Cnossen bevestigde dat bewoners die een vliegenplaag ervaren inderdaad regelmatig aan de bel trekken. Zij worden dan doorverwezen naar een speciaal telefoonnummer van de RUD dat 24/7 bereikbaar is. De RUD verzorgt voor de gemeente de controles. Het buitengebied zal volgens de burgemeester nooit vrij van vliegen zijn. Strakke controles bij bedrijven waar vliegenoverlast speelt, helpen wel mee. Vliegen ontwikkelen zich namelijk in kippenmest. Is de mest droog dan kan je de ontwikkeling van maden voorkomen. ,,Soms helpt een ander type bedrijfsvoering" stelt zij. ,,Wij blijven dan ook handhaven en controleren, maar kunnen niet beloven dat wij het probleem oplossen."

In 2013 is er onderzoek gedaan door het Kennis- en Advies Centrum Ongedierten uit Wageningen naar waar vliegen vandaan komen. Hieruit bleek dat niet alle vliegen te herleiden zijn naar één oorzaak. De aanbeveling om een mestafvoer logboek te laten bijhouden heeft de gemeente opgevolgd en wordt door de RUD gecontroleerd.