• Het ontwerp dat bij de gemeente is ingediend.

    AH
  • De bouwlocatie

    Margreet Hendriks

'Vitale dorpskern is belangrijk'

WOUDENBERG De infrastructurele upgrading van het centrum door de gemeente lijkt een bron van inspiratie voor lokale ondernemers om het winkelhart nog mooier en aantrekkelijker te maken. Zowel rondom Kostverloren als aan de Voorstraat Oost wordt er gesproken over het realiseren van nieuwe voorzieningen.

,,Een prima zaak, want een vitale dorpskern is belangrijk voor ons allemaal'' vindt Albert Heijn-eigenaar Gerard van den Tweel, die zelf in een vergevorderd stadium is met de plannen voor de bouw van een moderne nieuwe supermarkt op Dorpsstraat 13 aan de parkeerplaats van Kostverloren.

GEZELLIG PLEIN De supermarkteigenaar was een van de eersten die werd benaderd door de initiatiefnemers van het idee voor een nieuw winkelgebied rond Kostverloren. Het plan om dit gebied op de schop te nemen en er een gezellig plein met winkels, terrasjes en horecagelegenheden te creëren. ,,Een heel mooi plan'' meent Van den Tweel. ,,Het zou prachtig zijn om dit in de toekomst te kunnen realiseren. Ik zeg opzettelijk in de toekomst, want bij projecten van deze omvang komt nogal wat kijken. Zeker omdat het, vanwege het moeten verdwijnen van nogal wat bestaande (winkel)panden aan de Dorpsstraat, de medewerking vereist van veel verschillende eigenaren in het gebied.''

Ook het idee om een grote parkeergarage onder het nieuwe plein te bouwen is volgens hem nog wel een dingetje. ,,Wie gaat dat betalen en exploiteren? Ik moet nog zien of dat haalbaar is. Kortom, er zijn dus nog wel wat flinke hobbels te nemen. Om te voorkomen dat het streven naar volledige herinrichting van het gebied nieuwe ontwikkelingen in het centrum van Woudenberg jarenlang op slot gaat zetten, hebben we in de gesprekken met de initiatiefnemers, die De Bunte Vastgoed uit Ede namens ons voert, dan ook nadrukkelijk ingezet op een gefaseerd proces. Wij waren namelijk op het moment dat dit initiatief om te hoek kwam kijken al druk bezig met onze plannen voor nieuwbouw van onze Albert Heijn. Daarvoor hebben we ook de grond van de voormalige bedrijfsruimte van Van der Burg Automaterialen, naast het woningcomplex van Vallei Wonen, aangekocht. Op dit perceel van circa 2.700 vierkante meter hopen we zo snel mogelijk te kunnen beginnen met de bouw van een mooie nieuwe supermarkt. We zijn hierover in gesprek met de gemeente.''

VOORTOUW De bezoekers van deze moderne supermarkt kunnen niet alleen bovengronds parkeren, vertelt Van den Tweel. ,,We willen ook een onderliggende parkeergarage voor zo'n zeventig auto's realiseren. Dat laatste hebben we een aantal jaren geleden ook gerealiseerd bij de bouw van onze nieuwe Albert Heijn in de dorpskern van Voorthuizen. De nieuwe supermarktlocatie aan de Dorpsstraat 13 is bovendien prima in te passen in de plannen voor eventuele toekomstige ontwikkelingen rond Kostverloren. Daarin denken wij, ook wat betreft de inzet van de locatie van onze huidige supermarkt graag mee. De nieuwbouw van Albert Heijn en de extra parkeerruimte die wij daarin al realiseren, kun je in feite betitelen als de eerste fase van het ambitieuze plan Kostverloren. Je moet ergens beginnen en ik neem graag het voortouw'', zegt hij om direct te vervolgen: ,,Het centrum van Woudenberg heeft nieuwe impulsen nodig om aantrekkelijk te blijven voor het winkelend publiek. Een prachtig vernieuwde Albert Heijn-supermarkt is zo'n impuls voor het gebied Kostverloren. En goed voorbeeld doet goed volgen.''

VERDERE ONTWIKKELING Die laatste uitspraak geeft overigens ook weer hoe Van den Tweel aankijkt tegen de recent gepresenteerde visie van zeventien winkeliers aan de Voorstraat Oost om hun winkelgebied meer uitstraling en elan te geven door er eveneens een winkelplein te gaan realiseren. Een plan dat tevens mogelijkheden biedt voor de Jumbo om hun winkel uit te breiden. ,,Uitstekend'' meent de Nijkerkse ondernemer. ,,Ik vind het alleen maar mooi dat de plannen rond Kostverloren ook de ondernemers aan de Voorstraat Oost hebben geïnspireerd tot het ontwikkelen van een visie voor upgrading van hun winkelgebied. Dit soort initiatieven, die een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het centrum, moet je toejuichen. Tenslotte hebben we als ondernemers allemaal hetzelfde voor ogen, namelijk het dorpshart van Woudenberg voor het publiek nog aantrekkelijker, leuker en gezelliger te maken. Ik kan in elk geval niet wachten om hiervoor de eerste stap te gaan zetten, dus ik hoop dat er snel groen licht komt van de gemeente zodat we onze mooie plannen in daden kunnen gaan omzetten.''