• Rene Pieters

Vijf openbare laadpalen erbij

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg heeft er vijf openbare laadvoorzieningen voor elektrische auto's bij. Dit op initiatief van het Woudenbergse bedrijf Greencrowd, dat zich bezighoudt met duurzame energieprojecten. Eind van de maand zijn deze laadpalen operationeel.

Joke van der Heide

De laadpalen bevinden zich op strategische locaties voor bezoekers en inwoners: bij het gemeentehuis, het Cultuurhuis, de parkeerplaats Kostverloren, bij de Jumbo aan het Schilt en het sportpark.

MOOI VOORBEELD Wethouder Gijs de Kruif is blij met dit initiatief. ,,Het is een mooi voorbeeld van hoe de participatiemaatschappij kan werken. Hierbij komt het initiatief vanuit de inwoners of bedrijven en faciliteren wij dit als gemeente."

Toen de aanvraag binnenkwam, realiseerde de gemeente zich dat zij nog geen beleid op dit gebied had. ,,Daar zijn wij direct mee aan de slag gegaan", vertelt de wethouder. Verder heeft de gemeente geholpen met het vergunningentraject en het aanleggen van de straat. Met de aanleg van de bewust gekozen ´slimme en snelle´ openbare laadpalen is er opnieuw een stap gemaakt naar een duurzamer Woudenberg. Niet alleen door het bieden van deze voorzieningen voor elektrische auto's, maar ook doordat dit gebeurt door een lokaal bedrijf dat werkt met groene energie.

STRARTTARIEF EN LAADTARIEF Oprichter en bestuurslid Jan Willem Zwang van de stichting Greencrowd legt uit: ,,Als gebruiker betaal je eerst een starttarief om te kunnen laden. Vervolgens is het laadtarief afhankelijk van de provider die je kiest. Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen kiezen voor de groene energie van Qurrent, die wij als Greencrowd aanbieden."

In de nabije toekomst heeft Greencrowd de ambitie om ook te leveren via zonne-energie. Het plan is om hiervoor zonnepanelen te plaatsen op het Cultuurhuis. Met de nieuwe elektrische auto wordt de gemeente één van de gebruikers van de laadpalen.

,,De vijf laadpalen voorzien echt in een behoefte", legt de wethouder uit. ,,De gemeente heeft hiervoor al diverse verzoeken gehad." Zwang voegt toe dat de al wel operationele paal bij het Cultuurhuis intensief gebruikt wordt.

Bedrijven en inwoners kunnen ook zelf een al dan niet openbare laadpaal via Greencrowd aanvragen. De kosten voor de laadpaal, de inrichting en het installatiewerk zijn 6.000 euro. ,,Een bedrijf heeft lagere inkoopkosten wanneer gebruik wordt gemaakt van aansluiting op de bedrijfskabel", geeft Zwang als tip.

REGISTRATIE In Woudenberg zijn er met de vijf nieuwe palen tien laadpalen geregistreerd. Zwang legt uit dat er meer laadpalen in Woudenberg zijn, maar dat niet iedere laadpaal wordt geregistreerd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer deze wordt meegeleverd door de leasemaatschappij. Zwang vertelt verder dat er ook twee nieuwe aanvragen van bedrijven lopen. Eén daarvan is op het Fonteinkruid door het bedrijf van Jan Willem Zwang zelf en één door Kok Houtagenturen aan de Geerensteinselaan. Ook De Camp heeft een paal aangevraagd.

Met al deze ontwikkelingen is het netwerk van (semi) openbare laadpalen volgens de initiatiefnemers in de gemeente Woudenberg steeds meer voorbereid op de huidige en toekomstige vraag.