• Het gemeentehuis heeft nu energielabel E. Uit een gemaakte scan blijkt dat de meeste gebouwen een energielabel C of hoger scoren.

    Joke van der Heide

Verzoek verduurzamen gemeentehuis

WOUDENBERG Het college heeft de raad gevraagd om een investeringskrediet van ruim 106.000 euro en jaarlijks vanaf 2019 1.432 euro beschikbaar te stellen voor verduurzaming en modernisering van het gemeentehuis. De raad was verbaasd dat er zo snel na de grote verbouwing in 2013 opnieuw een verzoek komt voor een forse investering. Had dat niet meegenomen kunnen worden in de verbouwing destijds, was een veel gehoorde vraag van de politieke fracties. Wethouder Anita Vlam legde uit dat de wereld op het gebied van duurzaamheid niet heeft stilgestaan de laatste jaren. Daaraan voegde ze toe dat als eindpunt van de Expeditie Duurzaamheid 2014-2018 de ambitie is geformuleerd dat de gemeente Woudenberg in 2030 een duurzame gemeente is.

Joke van der Heide

Een belangrijke pijler hierbij is volgens de wethouder het energiezuinig maken van de gemeentelijke gebouwen. Uit een gemaakte scan blijkt dat de meeste gebouwen een energielabel C of hoger scoren. Het gemeentehuis scoort echter het laagst met een label E. ,,Via dakisolatie van het oude gedeelte kan het energielabel verhoogd worden van E naar C", stelde de wethouder. Daaraan voegde ze toe dat dit wettelijk ook belangrijk is. Vanaf 1 januari 2023 wordt de eis gesteld dat bedrijfsgebouwen minimaal energielabel C moeten hebben om dienst te kunnen als kantoorgebouw. Monumenten, zoals het oude gedeelte van het gemeentehuis zijn uitgezonderd. De raad was positief over het initiatief om het gemeentehuis te verduurzamen. ,,Daar gaat een krachtig signaal vanuit naar andere vastgoedbezitters", reageerde Jan Bessembinders (CDA). Martin Nauta (VVD) was zelfs benieuwd wat de extra investeringskosten zijn om terug te gaan naar energielabel A. Henk-Jan Molenaar (SGP) was het hier mee eens. ,,Laten we kijken wat we nog meer kunnen doen voor de langere termijn, zodat we niet weer snel moeten verbouwen."

PRIVACY Naast het verduurzamen zijn er ook investeringen nodig voor informatieveiligheid en privacy. Op basis van het klanttevredenheidsonderzoek 2017 blijkt dat de privacyaspecten in de hal van het gemeentehuis voor verbetering vatbaar zijn. Door het verplaatsen van het Telefonische Informatiepunt kan dit beter worden gewaarborgd. Om de dienstverlening te verhogen wordt voorgesteld om de toiletten te renoveren en opnieuw het zitgedeelte van de vergaderzaal aan te pakken.

LOKALE ONDERNEMERS De Arbowet wordt ook genoemd als argument voor herinrichting van het oude gedeelte op de tweede etage, waar onder andere wethouder Anita Vlam als derde wethouder haar kantoor heeft. Gesproken wordt over aanlandplekken voor tijdelijk inloggen, informele overlegplekken voor 2 personen en meer vergaderruimten voor 4 tot 6 personen. Sierd Smit (PvdA-GroenLinks) vroeg om een onderbouwing van het verzoek voor meer vergaderruimten. Henk-Jan Molenaar vroeg voor de raadsvergadering van 20 december om analyse van de accountant over de financiële consequenties, wat onderhoud is en wat investeringen zijn. De verbouwing gaat 2 maanden duren. Voor de aanbesteding worden ook lokale aannemers uitgenodigd.