• ROVA werkt met zijladers in plaats van mensen achter de vrachtwagen

'Vervuiler betaalt vanaf 2017'

WOUDENBERG  De gemeente Woudenberg start per 1 januari 2017 bij de afvalinzameling met het Diftar-systeem. Inwoners betalen vanaf dat moment een basistarief plus een extra bedrag per keer dat de kliko voor restafval aan de straat wordt gezet. De inzameling gebeurt dan volgens plan één keer per vier weken in plaats van om de twee weken.

Door Joke van der Heide

Woudenberg kiest voor 'Diftar' vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Volgens de gemeente gaat het om een stimulerende maatregel om de afvalberg te verminderen en om een door het Rijk opgelegd doelstelling te behalen. Het doel is in 2020 driekwart (75 procent) van het afval in de gemeente te scheiden. Het Diftar-systeem (gedifferentieerd betalen vor afval) past binnen het principe dat de vervuiler betaalt. Mensen die afval scheiden worden hiervoor beloond. Doel is dus een betere scheiding van afval. Op dit moment ligt het percentage afval dat wordt gescheiden rond de 60 procent. ,,Er moet dus iets gebeuren om de doelstelling in 2020 te halen", legt wethouder Gijs de Kruif uit.

 

INZAMELING VIA ROVA De gemeenteraad heeft in november 2014 voor invoering van het Diftar-systeem gestemd. Begin maart staat de wijze van uitvoering op de agenda. De inzameling gebeurt nu via Wolfswinkel. Wethouder De Kruif: ,,Wolfswinkel deed zijn werk goed. Uit een in 2010 gehouden enquête bleek dat inwoners erg te spreken zijn over het bedrijf." Door de beperkte ambtelijke capaciteit en beschikbare ervaring heeft het college echter gekozen voor een gemeentelijk samenwerkingsverband in plaats van uitbesteding aan een particulier bedrijf.

Het college van burgemeester en wethouders stelt nu aan de raad voor in zee te gaan met afvalinzamelaar ROVA. Een bedrijf waar ruim twintig gemeenten aandeelhouder van zijn. Alle containers worden verkocht aan ROVA en de gemeente moet aandelen terugkopen tegen een vaste prijs. ,,Met de aandelen wordt niet gehandeld'', licht de wethouder toe. ,,De winst die ROVA maakt wordt via dividend uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.'' Aan de invoering van het Diftar-systeem zijn wel kosten verbonden, want alle kliko's moeten worden vervangen en worden voorzien van goed leesbare chips. Een investering waar de gemeente volgens het college toch al voor stond, omdat de kliko's aan vervanging toe waren.

VIER WEKEN Ieder huishouden krijgt vier kliko's. Door het chippen gaan alle illegale kliko's uit het systeem. Ook de frequentie zal veranderen. Op basis van informatie bij andere gemeenten is gekozen voor inzameling één keer per vier weken in plaats van twee weken. In de praktijk blijkt dat inwoners de kliko's zelfs minder vaak aan de straat zetten. Ook voor grote gezinnen met meer afval van luiers, blijkt dit uit informatie van gemeenten als Staphorst voldoende te zijn, aldus de wethouder.

De werkwijze van ROVA betekent op termijn een besparing. Eerst moeten echter aanpassingen gedaan worden, zoals nieuwe afvalcontainers, wat tot extra kosten leidt. Maar de lagere ophaalfrequentie en de werkwijze van ROVA met zijladers in plaats van mensen achter de vrachtwagen zal uiteindelijk tot een besparing leiden, stelt De Kruif. ,,Na 2018 profiteren inwoners hier ook van doordat de afvalstoffenheffing dan niet verder zal stijgen."