• ROVA werkt met zijladers in plaats van mensen achter de vrachtwagen

Vervuiler betaalt een beetje

WOUDENBERG  Afgelopen week sprak de raad over de financiële kaders voor het volgende jaar. Discussie was er over het opnieuw invoeren van buurtbemiddeling binnen het budget van de zorg en de tariefverhoging van de afvalstoffenheffing.

 

Door  Joke van der Heide

WANGEDRAG Los van het feit dat de raad in juli 2014 via een amendement buurtbemiddeling uit de begroting heeft geschrapt, is de VVD tegen een budget voor buurtbemiddeling onder het sociaal domein. De aanleiding voor buurtbemiddeling is volgens deze fractie het wangedrag van enkelen. Wangedrag is een keuze, die is af te leren en dat moet wat de VVD betreft niet ten koste gaan van mensen die zorg nodig hebben. Hoewel de CU een voorstander is van buurtbemiddeling benadrukte deze fractie ook dat het zorggeld niet voor mensen is die een potje ruzie maken. Dat het budget van veiligheid een betere plek is.

 

BUREN RUZIES De afgelopen periode heeft volgens burgemeester Cnossen aangetoond hoe hard buurtbemiddeling nodig is. De gemeente was genoodzaakt om diverse keren een mediator in te zetten bij escalerende conflicten tussen buren, nadat inzet van Vallei Wonen, de politie, het sociaal team en de gemeente niet het gewenste effect had. De kosten voor inzet van een mediator zijn hoog, terwijl het niet altijd alleen gaat om het oplossen van burenruzies. Vaak spelen er ook andere achterliggende problemen en werkt buurtbemiddeling beter.

 

MEDEVERANTWOORDELIJK  Wethouder Pieter de Kruif: ,,Via buurtbemiddeling gaan mensen met elkaar aan de slag. Het versterkt de burgerkracht en stimuleert zelfredzaamheid."   Het positieve effect van buurtbemiddeling, waarbij mensen ook beseffen dat ze medeverantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid in hun eigen buurt èn het verzoek van Vallei Wonen is voor de gemeente reden geweest om buurtbemiddeling opnieuw op te nemen in de Kadernota en juist uit het budget van het sociaal domein te dekken.

 

STAPSGEWIJS De stijging van de kosten voor afvalstoffenheffing met drie procent op een moment dat het voor bewoners al moeilijk genoeg is om te wennen aan de invoering van Diftar, was ook punt van discussie. Wethouder Gijs de Kruif: ,,Het is geen actie om snel nog even de tarieven te verhogen. Dit heeft te maken met het vervangen van de restafval- en gft-minicontainers en staat los van de invoering van Diftar." Hoewel de SGP hiermee instemt en volledig staat achter de effecten voor het milieu, gaf deze fractie aan wel zorgen te hebben voor de enorme kostenstijging voor grote gezinnen. Daarom stelden zij voor om de differentiatie stapsgewijs in te voeren.

 

GROTE GEZINNEBN CU en GBW waren verbaasd, omdat het volgens het principe van de vervuiler betaalt logisch is dat grote gezinnen meer betalen. Het CDA stond wel achter de sociale gedachte, maar vond het een probleem dat mensen die niet goed willen afval scheiden dan meeliften. De PvdA had moeite met het aangekondigde tevredenheidsonderzoek van 10.000 euro zo snel na de invoering van Diftar en vroeg zich af of Woudenberg zo anders is dan andere gemeenten.