Vervoer niet op de schop

WOUDENBERG De wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 van start gegaan. Deze wet heeft gevolgen voor de uitvoering van het leerlingenvervoer en de kosten hiervan. Vanavond staat daarom de nieuwe Verordening Leerlingenvervoer op de agenda van de raadscommissie. 

De nieuwe wet geeft aan dat passend onderwijs voor alle kinderen geldt.

Het is aan het schoolbestuur, waar ouders hun kinderen aanmelden om extra ondersteuning te regelen indien het kind dat nodig heeft. Dat kan op de eigen school zijn of binnen het speciaal onderwijs. Het beleid van de scholen heeft daarom een direct gevolg voor het al dan niet inzetten van leerlingenvervoer, wat een wettelijke taak is van de gemeente.

* Lees meer in De Woudenberger van dinsdag 12 mei.