• Gemeente Scherpenzeel

Vervanging openbare verlichting Scherpenzeel bijna klaar

SCHERPENZEEL Van de zomer is gestart met het vervangen van de openbare verlichting in Scherpenzeel. De helft van alle verlichting is inmiddels vervangen. Door deze grootschalige vervanging van verlichting door LED-verlichting zal het energieverbruik sterk dalen.

De Scherpenzeelse wethouder Van de Fliert meent dat de nieuwe verlichting bijdraagt aan een mooi en verzorgd straatbeeld. ,,Daarnaast zorgt goede verlichting voor meer veiligheid op straat.'' De huidige lichtmasten die blijven staan, worden opgeknapt en krijgen een schilderbeurt. Dit gaat om zo'n 900 masten. Na het centrum en de woonwijken worden de armaturen van de lichtmasten in het park vervangen.

Het overgrote deel van de verlichting is intussen vervangen. De komende maanden zal nog verder gegaan worden met de Marktstraat, de Industrielaan het buitengebied. Daarnaast worden er nog 200 lichtmasten in de woonwijken vervangen.

De masten die blijven staan worden opgeknapt/gerepareerd en geschilderd in de kleur "monumentengroen". Deze kleur is vorig jaar door de inwoners zelf gekozen.

Er vindt een nalevering plaats van nieuwe masten voor de Industrielaan en Markstraat en in het buitengebied vervangt de gemeente armaturen door LED-verlichting. Tot slot komen er nog 200 nieuwe LED armaturen in de woonwijken en herstelt de gemeente nog 80 masten die schade hebben. Zoals het er nu uit ziet zijn alle werkzaamheden in april klaar.