• Plaatsvervangende commissieleden voor het eerst officieel beëdigd.

    Joke van derHeide

Vertrouwen in coalitie GBW, CU, VVD

WOUDENBERG Terwijl in de eerste raadsvergadering op 26 april de plaatsvervangende commissieleden voor het eerst officieel zijn beëdigd wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan de vorming van een nieuw college.

Joke van der Heide

Volgens Marco van de Hoef (GBW) zijn de afgelopen week de beoogde coalitiegenoten GBW, CU en VVD in meerdere sessies bij elkaar zijn geweest. De gesprekken waren open en eerlijk en vonden plaats in goede harmonie, maar soms ook zeer scherp. Na de meivakantie zal gestart worden met het schrijven van het coalitieprogramma. Van de Hoef constateert dat de beoogde partners allen vertrouwen hebben in een goede afloop.

GEDROOMDE COALITIE Dat uitgesproken vertrouwen, is geen positief nieuws voor CDA, PvdA-GroenLinks en SGP. Deze partijen hebben afgelopen week de wens uitgesproken voor een sociaal-christelijke coalitie met CDA, PvdA-GroenLinks, CU en gedoogsteun van de SGP. Dit moet volgens Moniek van de Graaf de ´gedroomde coalitie´ voor de CU zijn. De partijen realiseren zich dat CU eerst de coalitiemogelijkheden met GBW en VVD wil onderzoeken. Komen ze er samen niet uit, dan staan zij klaar om in gesprek te gaan.

GEHEIME STUKKEN De beëdigde acht plaatsvervangende commissieleden wachten af of hun partij in de coalitie of de oppositie zit. Voor GBW gaat het om Karin Schippers en Peter van Schaik, SGP om Henry van Veldhuizen en Frans Hazeleger, CDA om Jorrit Steenbeek, CU om Bert Bosman en Babet van Veldhuizen, PvdA-Groenlinks om Wils van der Steen en VVD om Marion Stempels en Martin Nauta. Omdat de plaatsvervangende commissieleden ook toegang hebben tot geheime stukken is er voor de eerste keer gekozen voor beëdiging.