• Gerwout Lamberink
  • Gerwout Lamberink
  • Gerwout Lamberink
  • Gerwout Lamberink
  • Gerwout Lamberink

Verrassend orgelspel en kerkhistorie in Dorpskerk

WOUDENBERG Orgelspel van Arjan Veen en een lezing door kerkhistoricus drs. Pieter Koekkoek over de geschiedenis van de kerk en de Woudenbergse Dorpskerk in het bijzonder. Dat waren zaterdag de ingrediënten van het vierde gratis concert in de serie 'Orgel-Plus'.

Hannie Lamberink

Voor de bijna vijftig aanwezigen werd het een boeiend en verrassend uurtje. Pieter Koekkoek, predikant van de Voorhofgemeente in Woudenberg en in Kampen afgestudeerd in kerkgeschiedenis, kan uren vertellen over de historie van Woudenberg en de Dorpskerk, maar wist zijn verhaal samen te vatten in een interessant en beknopt chronologisch overzicht en daarbij ook nog leuke details te vermelden. Hij illustreerde zijn lezing met dia's. Arjan Veen, na zijn studie aan het Rotterdams conservatorium, onder meer organist van de Hervormde Gemeente van Woudenberg en van Scherpenzeel, had bij elke periode bijpassende muziek gekozen die een goede sfeerindruk van die periode gaf.

Voor de Middeleeuwen improviseerde hij op het Gregoriaanse gezang 'Victimae Paschali Laudes'. Deze melodie gaf de sfeer goed weer en werd later gebruikt voor psalm 80. De periode van de Reformatie, waarin de eerste predikant in Woudenberg werd benoemd, is de specialisatie van Koekkoek. In de kerk was toen nog geen orgel, maar wel een voorzanger. Als voorbeeld van de toen gebruikte psalmen las de predikant een door Petrus Datheen berijmde versie van psalm 23 voor. Arjan Veen speelde vervolgens 'Vater unser im Himmelreich' van J.P. Sweelinck.

In 1773 kwam er een nieuwe ritmisch gezongen psalmberijming. Een storm beschadigde de kerk en een brand het dorp. Het kerkarchief ging verloren. De toren werd hersteld door een Doetinchemse timmerman, Sander Hendrikse. De organist speelde bij deze periode van J.S. Bach de Fuga in D kleine terts. Na de kerkscheuringen in de 19e eeuw, de verbouwing van de Dorpskerk en de invoering van gezangen brak de 20e eeuw aan. Arjan Veen improviseerde hierbij op 'De Heer is mijn Herder' van J.J.L. ten Kate.

Het laatste concert is zaterdag 20 augustus met Arjan Veen en Rosanne van Bers.