• Hannie Lamberink-van de Veen
  • Hannie Lamberink-van de Veen

Vernieuwd sportpark De Grift geopend

WOUDENBERG Na een jaar van intensieve voorbereiding werd zaterdag het nieuwe kunstgrasveld van korfbalvereniging Woudenberg en het er naast gelegen nieuwe voetbalveld op sportpark De Grift door wethouder Pieter de Kruif geopend.

,,Dankzij toekomstgericht denken en handelen van de gemeenteraad is deze vernieuwing van ons mooie sportpark gerealiseerd zodat velen hier met plezier kunnen sporten", sprak De Kruif bij de opening.

De korfbalvereniging leverde een stuk veld in voor de aanleg van het voetbalveld en tegelijkertijd werd hun oude versleten kunstgrasveld vervangen. Ook kwam er led-verlichting. Door samenwerking van beide verenigingen, steun van gemeente en sponsors en de inzet van vele vrijwilligers kwam dit project tot stand. Betrokkenen voerden beurtelings het woord en vertelden ook over tegenslagen tijdens de realisering: vanwege het transport moest een tijdelijke noodbrug aangelegd worden en de grond onder het oude kunstgrasveld bleek vervuild.