• Margreet Hendriks
  • Margreet Hendriks
  • Margreet Hendriks
  • Margreet Hendriks
  • Margreet Hendriks
  • Margreet Hendriks
  • Margreet Hendriks

Vernieuwd centrum Grebbelinie oogst veel lof

WOUDENBERG/SCHERPENZEEL Aan de vooravond van de nationale dodenherdenking op 4 mei heeft de Stichting Grebbelinie in het vizier vrijdag het vernieuwde Educatief Centrum Grebbelinie Woudenberg-Scherpenzeel bij Hoeve De Beek officieel geopend. 'Opdat wij niet vergeten' onderstreepte voorzitter Jan Schreuder wat de stichting met hun activiteiten wil overbrengen.

Margreet Hendriks

'Een krachtige boodschap' vond de Utrechtse Gedeputeerde Mariëtte Pennarts-Pouw, die door het stichtingsbestuur was gevraagd om deel te nemen aan de officiële openingshandelingen.

Pennarts vertelde een aantal jaren geleden ook al eens te gast te zijn geweest bij de stichting Zij zei vooral de kleinschaligheid van het centrum enorm te waarderen. ,,Hierdoor komen de verhalen over de oorlogshandelingen in het verleden heel dichtbij de mensen; dat heeft impact.''

1300 BASISSCHOOLLEERLINGEN Pennarts had ook niets dan loftuitingen voor de inzet van de vrijwilligers ('vitale mannen op leeftijd') die elk jaar zo'n 1300 basisschoolleerlingen in het centrum rondleiden. ,,Dit Educatief Centrum Grebbelinie is een bijzonder geslaagd project'', aldus Pinnarts en zij adviseerde de stichting om in de toekomst ook verbinding te gaan zoeken met andere plekken in de regio waar waardevolle activiteiten plaatsvinden op dit gebied, zoals bijvoorbeeld Kamp Amersfoort.

De gedeputeerde feliciteerde de stichting met het nieuwe onderkomen en constateerde dat financiële bijdrage van de provincie Utrecht hieraan welbesteed is. 

GROOTSTE FINANCIER Voorzitter Jan Schreuder had eerder al de Provincie geprezen als de grootste financier van het project rond de totstandkoming van het educatief centrum. Hij dankte ook organisaties als de gemeente Woudenberg, het Rabofonds, de Lions Club, de Rotary, bedrijven en particulieren voor hun steun.

Die support werd later in de middag ook zichtbaar in beeld gebracht toen de voorzitter van de Rotary Scherpenzeel-Woudenberg, Gerard Dalhuijsen, hem een cheque overhandigde van 1250 euro. ,,De lange lijst van onze sponsoren is eigenlijk ongelooflijk'' vond Schreuder en grapte er eigenlijk ook nog wel een klein beetje spijt van te hebben geen klein envelopje op de uitnodiging aan de vele genodigden te hebben laten afdrukken. Want steun in de vorm van giften en donateurs blijft nodig om de jaarlijkse begroting sluitend te maken.

STADSKANONNIERS Bij de officiële openingshandelingen waren ook belangrijke taken weggelegd voor de Woudenbergse wethouders Gijs de Kruijf en Pieter de Kruijf. Zij mochten met de Stadskanonniers van Amersfoort allebei een kanonschot afvuren.

Bij de entree van Hoeve de Beek werden twee nieuwe borden onthuld. Aan de Woudenbergse kant werd dat gedaan door Jan Schreuder en Gedeputeerde Pinnarts; het bord aan de zijde van Scherpenzeel werd onthuld door de oud-burgemeester van de buurgemeente en tevens oud-stichtingsvoorzitter Hans Colijn en de Scherpenzeelse vrijwilliger Johan Lagerweij.

Het gemeentebestuur van Scherpenzeel was overigens, ondanks de verbondenheid van deze plaats met het centrum, vanwege verhindering niet vertegenwoordigd bij de drukbezochte officiële opening. Hoewel de buurgemeente niet op de lange lijst van sponsoren van de renovatie prijkte, was er uiteraard wel een uitnodiging uitgegaan naar de overzijde van het Valleikanaal, waar de 99-jarige veteraan Dirk Schoenmaker uit Rotterdam in mei 1940 nog De Voorposten bemande tegen de vijand. ,,Wachtlopen met één kogel in mijn geweer'' wist de krasse eregast bij de feestelijkheden rond het centrum zich nog te herinneren. ,,Daarmee moesten we onszelf gewoon zien te redden.''

CHEQUE Bij de opening van het nieuwe Educatief Centrum Grebbelinie kreeg voorzitter Jan Schreuder ook nog een cheque van 1250 euro overhandigd door Gerard Dalhuysen van de Rotary Scherpenzeel Woudenberg. Eerder schonken de Lions Scherpenzeel - Woudenberg ook al 1000 euro en blies het Rabofonds Gelderse Vallei in de bus met een gift van 10.000 euro voor het nieuwe centrum.