• De brandweer oefende begin maart op de bestrijding van natuurbranden.

    AS Media

Verkenningsvluchten in verband met natuurbrandrisico

WOUDENBERG Vanwege de aanhoudende droogte gaat Charly, het vliegtuig van de brandweer, verkenningsvluchten uitvoeren boven de gemeenten met een natuurbrandrisico. Mogelijke brandhaarden kunnen vanuit de lucht snel worden ontdekt. Op de grond kan dan voor passende inzet van de brandweer worden gezorgd. Dat heeft de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) bekendgemaakt. De VRU heeft Code Oranje ingesteld voor deze gebieden.

Daarnaast heeft VRU onder andere de gemeenten Amersfoort, Leusden, Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg geadviseerd geen ontheffingen voor het stooikverbod te verlenen in hun gebied. Deze gemeente hebben door de droogte te maken met een verhoogd natuurbrandrisico.

In de open natuur mag geen vuur worden gestookt op grond van de algemene plaatselijke verordeningen. Op bepaalde plaatsen mag het echter wel als daarvoor een speciale ontheffing is verleend door het plaatselijke college. Er zijn ontheffingen voor eenmalig stoken en permanent verleende ontheffingen. In de permanente ontheffingen zijn voorschriften opgenomen die er op neerkomen dat alleen mag worden gestookt als het bosbrandgevaar voldoende laag is (droogte-index t/m code geel). Permanent verleende ontheffingen kunnen niet worden gebruikt als het bosbrandgevaar hoog is (droogte-index code oranje en hoger), zoals nu.