• GBW

Verkeersveiligheid hoog op agenda

WOUDENBERG ,,Niets voor niets staat in ons programma ´De verkeersveiligheid moet constant bewaakt worden´. Belangrijk voor GBW is dat de veiligheid voor de zwakkere verkeersdeelnemers voorop staat. De aanleg van een veilige fietsverbinding tussen het oosten van Woudenberg, Parallelweg / Hoevelaar, en het westen, sportaccommodaties en scholen, is een belangrijk speerpunt van GBW waar wij ons de komende vier jaar voor gaan inzetten.´´ Zo reageert Pieter de Kruif van GBW naar aanleiding van de stelling dat de verkeersveiligheid in en rond het dorp moet verbeteren.

,,Met het nieuwe centrumplan is de afgelopen raadsperiode een mooie aanzet gemaakt voor een veiliger winkelgebied. Er is meer ruimte voor fietsers, mobiele en minder mobiele voetgangers. GBW zal het komende jaar monitoren welke wensen en aanpassingen er nog gewenst zijn om ons centrum nog veiliger te maken. De input van onze inwoners is daarbij van groot belang.

Daarnaast maken ook wij ons zorgen over de toenemende verkeerdruk op de N224 en N226 en de daaruit voorvloeiende verhoogde kans op een toename van het sluipverkeer. Met de komst van de nieuwbouw in Hoevelaar zal deze druk verder toenemen. GBW wil, samen met de provincie, alle mogelijkheden en maatregelen onderzoeken voor een goede afwikkeling van de verkeersstromen. Onze inwoners ervaren de meeste verkeershinder in hun eigen straat. In bijna alle woonwijken geldt een 30 km snelheidslimiet. Controle door snelheidsmeters met kilometeraanduiding kunnen helpen bij de bewustwording bij de mensen. Als GBW willen wij het gebruik van deze bewustwordingsmiddelen stimuleren.´´