• Joke van der Heide

'Blijf investeren in wegen'

WOUDENBERG Dat het college vanaf 2020 wil stoppen met de jaarlijkse toevoeging van 20.000 euro aan de reserve wegen begrijpt de oppositie niet. Dit voorstel staat haaks op het in de vorige raadsperiode ingezette beleid om de reserve wegen op een robuust peil te brengen.

Michel Hardeman (CDA) snapt de korte termijn redenatie van het college dat er voor nu voldoende geld is om het onderhoudsplan voor 2020 tot 2023 te bekostigen. ,,Ik probeer alleen verder te kijken naar de komende 30 jaar toe. Ik ben een voorstander van de plannen om ook ten zuiden van de N224, nu nog aangeduid als aandachtsgebied 5, woningen te bouwen. Zonder het verleggen van de rondweg is dat echter niet mogelijk. De druk op de N224 en de lokale wegen is nu al heel groot. Dat vraagt dus allereerst om initiatief richting de provincie voor het verleggen van de provinciale N224, maar daarnaast moet er geld zijn om de aansluiting op het lokale wegennet te regelen."

De oppositie vindt daarom dat voorkomen moet worden dat in de toekomst gewerkt moet worden met minimale budgetten, omdat er geen toevoeging aan de reserve wegen meer is gedaan. Te meer daar er zelfs de komende vier jaar geld uit de reservepot wegen gehaald moet worden. In de Kadernota heeft het college namelijk vastgesteld dat er uit de reserve wegen jaarlijks 35.000 euro moet worden gehaald, omdat er een structureel tekort is op beheer en onderhoud van de wegverhardingen. In dit extra bedrag zijn de investeringen voor de herinrichting van de wijk Laanzicht en de Nico Bergsteijnweg meegenomen.

Beide maatregelen, zowel het onttrekken als niet meer toevoegen, zijn volgens het college geen probleem. De reserve wegen is voldoende om kleine tegenvallers in de periode van 2020-2023 op te vangen.