Verhoging OZB struikelblok

WOUDENBERG - Welke keuzes gemaakt moeten worden om een sluitende Begroting 2015-2018 aan de provincie te presenteren was in het raadsdebat op 30 oktober de inzet van alle fracties. Unaniem waren zij het er over eens dat het collegevoorstel voor een verhoging van de OZB het laatste redmiddel is. De hamvraag was wanneer de inzet van deze maatregel onvermijdelijk is. Vijf amendementen en een motie gaven hierbij veel stof tot discussie.door Joke van der HeideUiteindelijk werd het amendement van de coalitiepartijen GBW en CDA, gesteund door de PvdA, met 9 tegen 6 stemmen aangenomen. Het uitgangspunt van het amendement was dat CDA, GBW en PvdA geen alternatief zagen om OZB verhoging te voorkomen. Zij kwamen alleen met een voorstel om die verhoging dragelijker te maken door deze zoveel mogelijk te spreiden en gelijkmatig in te voeren. CU, SGP en VVD stonden lijnrecht tegenover dit voorstel. Wat hen betreft werd er wel heel snel naar  het redmiddel van verhoging van de OZB gegrepen. Zeker in een tijd van economische crisis. Bij de CU was deze opstelling verrassend, gezien hun reactie tijdens de raadscommissie. Ook deze fracties dienden gezamenlijk een amendement in.* Lees meer in De Woudenberger van dinsdag 4 november.