Vergadering gemeenteraad Renswoude

RENSWOUDE - De gemeenteraad van Renswoude vergadert dinsdag 27 januari. Dat gebeurt om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aan de orde komen onder andere het Doorwerkingsonderzoek naar het beleid voor mensen met een lichamelijke beperking in Renswoude en het Jaarplan 2015 van de Rekenkamercommissie. Ook spreekt de raad over een voorstel tot vaststelling Verordening Rechtspositiebesluit wethouders, raads- en commissieleden Renswoude 2015.