• BDU Archief

'Verduurzaming stimuleren'

WOUDENBERG Eigenaren van een woning of bedrijfspand moeten niet gestraft worden met een hogere OZB-aanslag wanneer zij investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp. Dankzij een unaniem gesteunde motie van het CDA gaat de gemeente onderzoeken of dit anders kan.

Joke van der Heide

,,We staan aan de vooravond van een grootscheepse energietransitie, die een ingrijpende verduurzamingsopgave met zich meebrengt voor de bestaande woningen- en bedrijfspandenvoorraad. Daarom is het belangrijk om verduurzaming van woningbouw en bedrijfspanden op alle vlakken te stimuleren", legt Jan Bessembinders (CDA) uit.

HOGERE WAARDE Duurzame voorzieningen en/of een hoger energielabel kunnen echter leiden tot een hogere waarde van het pand of woning, waardoor de eigenaren in de toekomst mogelijk meer OZB moeten gaan betalen. ,,Dan wordt het voor ondernemers en huiseigenaren minder interessant om hun pand te vergroenen. Investeringen worden dan niet gestimuleerd, maar juist ontmoedigd", aldus Jan Bessembinders.

Elli van Oosterom (CU) opperde nog wel dat de waarde van het pand stijgt door de gedane investeringen.

INVESTERINGEN Het is gemeenten ook toegestaan om de waarde van duurzame investeringen mee te nemen in de waardebepaling van het pand en dus de hoogte van de OZB. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De gemeente kan echter via de gemeentelijke belastingverordening (artikel 220 d) ook andersom uitzonderingen maken in de lokale OZB. Het college gaat in opdracht van de gehele raad onderzoeken welke verduurzamingsinvesteringen hiervoor in aanmerking kunnen komen. Welke administratieve hobbels er dan genomen moeten worden en in hoeverre het juridisch uitvoerbaar en haalbaar is. Jan Bessembinders vond het een luxepositie dat naast de oppositiepartijen ook coalitiepartij VVD de motie had ondertekend en later ook GBW en CU deze steunden.