• Windmolens bepalen straks het beeld van het landelijke Woudenberg.

    Joke van der Heide

'Verduurzamen moet betaalbaar zijn'

WOUDENBERG Als er iets duidelijk is geworden bij de grote overwinning van Forum voor Democratie tijdens de Provinciale Statenverkiezingen, is dat een deel van de bevolking moeite heeft met de klimaatplannen en de betaalbaarheid daarvan voor de burger. De Woudenbergse oppositiepartijen vroegen hier aandacht voor bij het debat over de Regionale Energie Strategie (RES).

CDA en PvdA-GL mistten bij de kaders en randvoorwaarden voor de Regionale Energie Strategie de Woudenbergse inwoners. Michel Hardeman (CDA) stelde dat voor het realiseren van de ambitieuze klimaatdoelstellingen en bij de bepaling van de strategie de inwoners echter cruciaal zijn. ,,Het plan stopt niet bij met elkaar in de regio bespreken waar windmolens en zonnevelden moeten komen", argumenteerde hij. ,,Verduurzamen van woningen door huiseigenaren is een belangrijk onderdeel voor het slagen van het plan. Het is killing als dit niet betaalbaar is."

DRAAGKRACHT In de motie verzochten CDA en PvdA-GL daarom om in de RES niet slechts te kijken naar bronnen voor warmte en elektriciteit, maar ook naar energiebesparing door inwoners en bedrijven. Om vanaf het begin te zorgen dat inwoners meepraten over de te maken keuzes. En om ook aandacht te geven aan de sociaaleconomische draagkracht door arrangementen aan te bieden om deelname voor alle inwoners te vergemakkelijken.

VVD Hoewel Jhony Stalman (VVD) in het debat benadrukte dat voor de VVD de verduurzamingsopgave voor de inwoners betaalbaar moet zijn, stemde hij niet voor de motie, net als zijn coalitiepartners. Stalman liet zich overtuigen door wethouder Marleen Treep. De wethouder erkende dat betaalbaarheid niet in de RES voorkomt, maar raadde deze wel af. ,,Dit is niet het juiste moment om hier aandacht voor te vragen. Betaalbaarheid staat echter altijd op ons netvlies en we zullen er zeker over spreken", gaf de wethouder aan. Aan onze redactie vertelde zij dat dit aan de orde komt wanneer de RES vertaald wordt naar de lokale situatie in een routekaart. Michel Hardeman (CDA) was extra kritisch, omdat de gemeente voor deze strategie samenwerkt met zes andere gemeenten en dus zes andere colleges en gemeenteraden. Hierdoor is de invloed van de Woudenbergse raad beperkt en is het extra belangrijk om te weten op welke momenten de individuele raden beslissingsbevoegdheid hebben.

De RES 1.0 gaat volgens de wethouder om de techniek, over het in kaart brengen van kansen en mogelijkheden in de zoekgebieden. Peter van Schaik (GBW) vroeg in dit kader wie de afstemming met de buurtregio's coördineert. Als voorbeeld gaf hij: ,,Stel dat de Utrechtse Heuvelrug windmolens op het grondgebied van het Henschotermeer plaats?" De wethouder stelde hem gerust dat iedere regio hiervoor een regiocoördinator heeft. De SGP stemde tegen het raadsvoorstel. Zij vinden dat klimaatplannen vanuit de lokale bevolking moeten komen en niet van bovenaf moeten worden opgelegd.