• Wouter van Dijk

Verdacht Vinkzand in Woudenberg is niet schadelijk

WOUDENBERG Het door de Barneveldse grondverwerker Vink gebruikte zand ten behoeve van
het Groenewoud in de periode van december 2015 tot begin 2016 blijkt te voldoen aan de norm en is
niet schadelijk voor de volksgezondheid.

Joke van der Heide
Dit meldde wethouder Pieter de Kruif dinsdag 7 mei aan de raad op basis van onderzoeken op
andere locaties naar de kwaliteit van het geleverde zand. Gezien deze resultaten is er volgens de
wethouder dan ook geen reden meer voor verder onderzoek. Hiermee wordt een onzekere periode
afgesloten.
In november vorig jaar bracht het televisieprogramma Zembla de eerste berichten naar buiten over
het verdachte zand. In tweede instantie werd in december duidelijk dat dit verdachte zand samen
met gebiedseigen zand ook was verwerkt in Woudenberg. Het ging om 36,74 ton zand dat gebruikt
was voor brandgangen achter de tuinen, tuinpaden en onder schuurtjes bij de Essenlaan, Beukenlaan
en een deel van de Goudenregen. In totaal was er sprake van 10.000 ton geleverd verdacht zand over
meerdere gemeenten.
De gemeente Woudenberg zal de inwoners schriftelijk informeren over de onderzoeksresultaten.