• LEX VAN LIESHOUT

Verbod op asbestdaken

WOUDENBERG Het Kabinetsbesluit om burgers en ondernemers te verplichten hun asbestdak voor 1 januari 2025 te verwijderen, doet veel stof opwaaien bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. In Woudenberg gaat het om 678 panden volgens wethouder Pieter de Kruif.

De kern van de discussie is dat dakeigenaren van schuren, loodsen en huizen met asbest hun dak door het wetsvoorstel moeten renoveren zonder dat daar een logisch moment voor is als een verbouwing of verduurzaming. Hiermee grijpt de overheid in op de portemonnee van de burgers en ondernemers. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft aan zich grote zorgen te maken over de haalbaarheid en betaalbaarheid van het verbod.

Op de vraag om hoeveel huizen en bedrijven het gaat in Woudenberg geeft de gemeente aan dat van de 678 verdachte panden zo’n 32 procent een dakoppervlakte heeft van minder dan 35m2. Deze eigenaren mogen onder voorwaarde hun dak zelf vervangen. Volgens de gemeente zijn er in Woudenberg dus relatief veel grote daken. Hoe de verhouding tussen agrarische bedrijven en huizen is kan de gemeente niet zeggen. Ook niet hoe de stand van zaken nu is. Dit zijn de meest actuele gegevens.

RANDVOORWAARDE Politieke fracties uit de Eerste Kamer vragen zich af of het maatschappelijk verantwoord is om de verantwoordelijkheid voor het vervangen van het asbestdak primair bij de eigenaar te leggen. Als het aan de PvdA ligt is een regierol voor de gemeente een absolute randvoorwaarde. De VNG geeft echter aan dat gemeenten dit er niet zomaar even bij kunnen doen.

Wethouder Pieter de Kruif is er helder over. In de raadsvergadering van maart stelde hij: ,,De verantwoordelijkheid ligt echt bij de dakeigenaren. De rol van de gemeente is wettelijk beperkt.”

SUBSIDIEREGELING Dat betekent niet dat er niets gebeurt. Ter stimulering van verwijdering van asbest kon gebruik gemaakt worden van een landelijke subsidieregeling. Volgens de gemeente is het plafond van het totale subsidiebedrag van 75 miljoen bereikt en werkt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, de provincies, gemeenten, banken en de Rijksoverheid aan een nieuw fonds, dat in 2019 in de lucht moet komen.

Verder vertelde wethouder Pieter de Kruif dat de provincie een asbestinformatieteam in het leven heeft geroepen. Vanuit het programma Asbestdaken Op Nul organiseert de provincie ook een prijsvraag om met ideeën te komen om het voor agrariërs mogelijk te maken hun asbestdaken te verwijderen.

De wethouder vertelt dat uit overleg met de LTO namelijk blijkt dat het verwijderen van asbest moeilijk te realiseren is. ,,Er zijn niet veel bedrijven om dit te doen. Misschien zijn er wel innovatievere manieren, die de drempel voor de agrariërs lager maakt”, aldus de wethouder over de reden van de prijsvraag.

WETSVOORSTEL De gemeente geeft aan dat nog niet bekend is wat er gebeurt als je dak in 2025 niet asbestvrij is. De VNG heeft aan de Eerste Kamer laten weten niet te gaan handhaven als inwoners zich geen lening kunnen permitteren. De behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is op 28 mei.