• PvdA GroenLinks

Veiligheid in het verkeer blijft belangrijk

WOUDENBERG ,,De gemeente moet er daarom bij de provincie op aandringen om de rotondes aan de Maarsbergseweg en de Geeresteinselaan veiliger te maken voor fietsers en voetgangers.´´ Zo reageert Moniek van de Graaf van PvDA/GroenLInks naar aanleiding van de stelling dat de verkeersveiligheid in en rond het dorp moet verbeteren.

,,PvdA-GroenLinks wil dat je vanuit alle delen van Woudenberg snel en veilig naar het centrum kunt fietsen. Waar nodig en mogelijk willen we fietspaden verbeteren en rijsnelheden van gemotoriseerd verkeer aanpassen. In overleg met de naburige gemeenten en de provincie willen we er ook naar streven dat er goed regionaal werkverkeer op de fiets mogelijk is.

Doorgaand verkeer dient om Woudenberg heen te worden geleid, met een goede doorstroming van het autoverkeer richting Amersfoort en Veenendaal. Er is helaas steeds vaker sprake van verkeershinder op de N224 en N226.

Dit moet worden teruggedrongen, omdat hierdoor steeds meer sluipverkeer door ons dorp rijdt. PvdA-GroenLinks heeft met andere partijen uit de raad aan de wethouder gevraagd om onderzoek te doen naar verkeersdrukte in ons dorp en op zoek te gaan naar oplossingen voor dit probleem.

We hebben de wethouder gevraagd om in het onderzoek speciale aandacht te geven aan de Nico Bergsteijnweg en de Prins Bernardstraat.´´