Veel jubilarissen bij brandweer Scherpenzeel

SCHERPENZEEL Bij de nieuwjaarsreceptie van de brandweer in Scherpenzeel zijn zaterdag veel jubilarissen gehuldigd. Ook ontving R. Bom een koninklijke onderscheiding.

Burgemeester Visser was bij de receptie aanwezig en vanuit de VGGM: de heer Koedam, clustercommandant van cluster Noord en de heer Van Maren, afdelingshoofd operationele voorbereiding. Op de receptie werden verschillende mensen in het zonnetje gezet vanwege het behalen van een diploma of ter ere van een bevordering of jubileum, een afscheid en zelfs een koninklijke onderscheiding.

Burgemeester Visser: ,,Brandweerdienst is een manier van leven. Scherpenzeel heeft een korps met veel trouwe leden. Ik heb daar groot respect en waardering voor! Heel bijzonder dat we in Scherpenzeel een traditie van vader op zoon zien. Drie van de vier nieuwe instromers dit jaar komen uit onze eigen jeugdbrandweer. Die vroege opleiding en doorstroom vind ik zeer waardevol. Bedankt mannen! En succes jongens! Ik hoop op een veilig 2016."

DIPLOMA'S Kevin Pieksma, Corné Methorst, Joost Gerritsen, Jochen Lang behaalden hun Manschap A en Johan Methorst zijn diploma chauffeur/ voertuigbediener. De heren H. Brand en J.J. Daudeij zijn beiden bevorderd tot Hoofdbrandwacht.

JUBILARISSEN De heren G. Oudenaarden, R.J. Pieksma en H.C. Kievith zijn alle drie 25 jaar in dienst. De heer Meerveld heeft na 30 jaar afscheid genomen en de heer R.P. Krens is alweer 35 jaar bij de brandweer Scherpenzeel. Als klap op de vuurpijl ontving de heer R. Bom een koninklijke onderscheiding ontvangen vanwege zijn afscheid na 21 jaar trouwe dienst.