• Stationsweg Oost 281 b, eerste dak voor collectieve zonnepanelen

    Joke van der Heide

Veel interesse collectieve zonne-energie

WOUDENBERG In Woudenberg is de interesse groot voor het investeren in duurzame energie met zonnepanelen op het dak van een ander: de vier panden van vastgoedondernemer Lammert Wilbrink op de Stationsweg Oost 281. Zo groot dat als alle vijftien overeenkomsten getekend worden, het eerste dak met 157 zonnepanelen een feit is en de inschrijving voor het tweede dak wordt opengesteld.

Joke van der Heide

 

De overeenkomsten zijn verstuurd naar aanleiding van goedbezochte inloopavonden vorige week dinsdag en woensdag. Aan de hand van de energierekening werd voor iedere geïnteresseerde uitgerekend hoeveel zonnepanelen nodig zijn. Het advies is om 80 procent van het energieverbruik om te zetten, zodat een deelnemer nooit meer opwekt dan hij verbruikt. Er was ook iemand die wilde investeren in één certificaat. Puur om zich zelf in te zetten voor een duurzamere samenleving. Zonne-energie is op deze manier voor iedereen toegankelijk.

 

RISICO De aanwezigen hadden vragen over de risico's. Voor de diverse projecten in het land is één coöperatie opgericht. Een coöperatie, die wordt geleid door de leden en geen winstoogmerk heeft. Per project brengen de deelnemers gezamenlijk de investering voor hun installatie bijeen. Dat betekent dat je lokaal precies weet met wie je investeert en op welke daken, maar dat niet weet van de andere projecten. Maarten Pannekoek van coöperatie Postcodestroom, legt uit dat er vanwege het zo efficiënt mogelijk beheren van de verschillende projecten is gekozen voor één coöperatie. Invloed heeft iedere deelnemer wel degelijk volgens Pannekoek. Ieder lid heeft niet alleen een stem in de ledenvergadering, maar kan zich ook kandidaat stellen voor het bestuur. 

Pannekoek geeft verder aan dat de financiële risico's beperkt zijn. Een project komt pas tot stand als alle panelen verkocht en betaald zijn door de leden. Vooraf wordt de constructie en levensduur van het dak onderzocht en bekeken hoe de panelen geplaatst moeten worden om zoveel mogelijk energie op te wekken. Zodra de zonnepanelen op het dak liggen, blijven ze daar liggen en wordt er nauwkeurig in de gaten gehouden of ze naar behoren produceren. Om er voor te zorgen dat onderhoud, verzekeringen en schoonmaak betaald kunnen worden, dragen de leden van alle projecten per zoncertificaat een contributie van 12 euro per jaar bij. Deze contributie stelt de coöperatie ook in staat haar wettelijke verplichtingen (publiceren jaarrekening, administratie en organiseren leden vergadering) na te komen.

BELASTINGDIENST Dat de panelen al verkocht en betaald zijn voordat er één zonnepaneel op het dak ligt, riep tijdens de inloopavond vragen op. Het projectrisico is zo beperkt, maar een aantal geïnteresseerden gaf aan liever bij levering te betalen of via een derdenrekening. Op de vraag wat er gebeurt wanneer een dakeigenaar failliet gaat, vertelt Pannekoek dat hierover sluitende afspraken zijn gemaakt. ,,De belastingdienst stelt strenge eisen aan ieder project en heeft aangegeven dat het vestigen van een recht van opstal op het dak het meest veilige is."