• Bas Czerwinski

Veel extra banen voor arbeidsbeperkten in de regio Amersfoort

WOUDENBERG In de regio Amersfoort zijn eind 2018 in het kader van de Banenafspraak 1.136 extra banen gerealiseerd, dat zijn er veel meer dan beoogd. Dat meldt het UWV.

Gemeenten, UWV en sociale partners hadden in het samenwerkingsverband Regionaal Werkbedrijf Amersfoort afgesproken om 797 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. In de regio Amersfoort daalde in april het aantal WW-uitkeringen met 2,0%. De sector detailhandel liet de afgelopen 12 maanden de sterkste daling van het aantal uitkeringen zien. In de meeste sectoren nam het aantal uitkeringen af. In vergelijking met april 2018 is er in de regio Amersfoort sprake van een daling van 15,6% van het aantal WW-uitkeringen.

Eind april 2019 verstrekte UWV 4.799 WW-uitkeringen in de regio Amersfoort. Dit waren 99 WW-uitkeringen minder dan in maart (-2,0%). De landelijke daling van het aantal WW-uitkeringen in april betrof 3,8%. De grootste afname van het aantal uitkeringen deed zich voor in de sectoren overig commerciele dienstverlening (-30), uitzendbedrijven (-23) en metaalindustrie (-13). Procentueel daalde in april het aantal uitkeringen het sterkst in de sectoren landbouw (-14,3%) en cultuur (-11,1%). In vergelijking met april 2018 daalde het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort met 15,6%, oftewel 885 uitkeringen.

Nederland als geheel liet een afname van 18,1% van het aantal WW-uitkeringen zien. Het aantal WW-uitkeringen daalde het sterkst in de sectoren zorg welzijn (-250), overig commerciele dienstverlening (-85) en de detailhandel (-80). In de bouw (-35,6%) en bij de overheid (-30,9%) was de procentuele daling het sterkst. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedroeg in april 2019 in de regio Amersfoort 2,7%. Het regionale WW-perecentage is daarmee vrijwel gelijk aan het landelijk WW-percentage van 2,8%.