• Van Westreenen BV

Varkensstal stelt raadleden voor moeilijke keuze

BRIEVEN

De raadsleden in Woudenberg staan voor een moeilijke keuze: geven we wel of geen goedkeuring aan het plan om een varkensstal te bouwen dichtbij de woonwijken in Woudenberg West.

De boer aan de Slappedel wil een stal bouwen voor 700 biologische varkens. Hij vraagt de gemeente om een vergunning. Samen met adviseurs van Van Westreenen presenteert hij uitkomsten van berekeningen over de geur die door de varkensstal wordt veroorzaakt. De uitkomsten vallen binnen de norm. Het is gek dat de invoergegevens zijn weggelaten. Hoe kunnen raadsleden nu de berekeningen controleren? Dat is toch een belangrijke taak van raadsleden? De bewoners en bedrijven in de buurt van de geplande varkensstal hebben zienswijzen aangeboden en in de raadsvergadering toegelicht.

De boer, die naast zijn 175 koeien, nu een stal voor biologische vleesvarkens wil bouwen, heeft samen met Van Westreenen, aangeboden aan bewoners en raadsleden om eenzelfde varkensstal in Barneveld te bezoeken. Ik was daarbij, om zelf te kunnen zien en ervaren hoe de varkens gehuisvest zijn en hoeveel geuroverlast merkbaar is op dezelfde afstand als in onze wijk, ongeveer 200 meter vanaf de stal. Dat deze boer maandag zijn weiland gemaaid heeft, voordat bewoners en raadsleden zouden komen om te ruiken in de omgeving van de varkensstal, wekt bij mij argwaan, omdat hij wist dat wij zouden komen. De graslucht was duidelijk overheersend en werkte misleidend.

De varkensstal aan de Slappedel is precies gelijk aan die in Barneveld. Ik zie dat de varkens in de buitenruimte lopen op een open vloer. Hieronder ligt een horizontale bak voor de mestopvang. De geurberekeningen voor een gesloten stal zijn dus niet van toepassing in deze situatie. De geurberekeningen, waar enkele raadsleden en de wethouder veel waarde aan toekennen, tonen slechts een papieren werkelijkheid en passen totaal niet bij de biologische varkensstal. Voor de mestbakken in de buitenruimte zou ook een geur-uitstoot meegerekend moeten worden lijkt mij. Het gezonde verstand kan bedenken dat een open mestreservoir 's zomers overdag flink zal stinken (boven de norm), maar 's nachts en 's winters minder geur zal verspreiden. Wat ervaren bewoners, die op zomerse dagen buiten zitten en ramen en deuren open hebben staan? Hoe lang blijft de stank in de woning en kleding hangen? Bij twee naastliggende bedrijven, ook aan de Slappedel, werken mensen en komen klanten. Hoe zullen zij reageren als het warm weer is?

De ammoniak-uitstoot van de mestbakken gaat het gehele jaar door. Van Westreenen zegt dat ammoniak door het stro in de binnenruimte wordt opgenomen. Klopt dit wel?

De Barneveldse boer zegt desgevraagd dat de varkens dit stro deels opeten en dat dit dan wordt aangevuld. Eenmaal per 3 of 4 maanden worden de binnenruimtes schoongemaakt. De mestbakken worden eenmaal per jaar geleegd en de mest wordt verkocht aan agrarische akkerbedrijven in Flevoland.

Ik woon nu 4 jaar met veel plezier in Woudenberg en ik geniet van deze plek. Kan ik dit nog zeggen als de Raad besluit dat de varkensstal er komt?

Berri van der Meulen

Woudenberg