• Van Westreenen BV

Varkensstal Slappedel 8A: stemmen staken

WOUDENBERG  In de raadsvergadering van 26 oktober kon er nog geen besluit genomen worden over het vestigen van een biologische varkensstal aan de Slappedel 8A. De stemmen staakten met zeven tegen zeven. Het projectbesluit zal in de raad van 23 november opnieuw in stemming gebracht worden.

Joke van der Heide

 

Raadslid Jan Mulder (SGP) was niet aanwezig tijdens de raadsvergadering vanwege een verblijf in het buitenland, waardoor er 14 raadsleden hun stem uitbrachten. De bezoekers op de tribune hoopten dat dit een positief effect zou hebben op de besluitvorming. Verder zou de opstelling van de VVD nog wel eens cruciaal kunnen zijn.

 

Odile de Man (VVD) kreeg als eerste het woord. Zij vertelde dat dit raadstuk één van de moeilijkste beslispunten binnen haar raadsperiode is geweest. De verdeeldheid binnen haar fractie was groot. Belangrijk punt bij de besluitvorming was de maatschappelijke onrust onder de bewoners en hoe dat zich verhoudt met de regelgeving en geurnormen. Ondanks de discussie over de juistheid van de informatie van het college en de vele andere berekeningen van de omwonenden, trekt de VVD deze gegevens niet in twijfel en vertrouwt  zij op het college. Op basis van deze gegevens en de wet heeft de ondernemer zijn businessplan gebaseerd stelt De Man. Zij wenste het college veel succes met de onderhandelingen met de provincie, die tegen het plan is.

De overige  partijen bleven bij hun standpunt. CDA, SGP en CU waren voor. Argumenten als rentmeesterschap, een betrouwbare overheid en dat het plan binnen de geurnormen valt, werden genoemd. PvdA en GBW waren tegen. PvdA vindt dat het niet alleen over cijfers moet gaan en zet vraagtekens bij of meer vlees wel zo duurzaam is. GBW geeft aan dat de provinciale regels geen ruimte bieden voor intensieve veehouderij.