• Vallei Wonen kreeg in februari als eerste organisatie de dementievriendelijke sticker uitgereikt.

    Vallei Wonen

Vallei Wonen bewust dementievriendelijk

WOUDENBERG De boodschap van Alzheimer Nederland om te zorgen voor een veilige omgeving voor alle klanten en bezoekers, ook als zij dementie hebben, sprak Astrid Dijkstra, communicatieadviseur van woningcorporatie Vallei Wonen, aan. Het resultaat: een training en de benoeming in februari van de eerste dementievriendelijke organisatie binnen de gemeente Woudenberg.

Joke van der Heide

Toen Astrid las dat de AH Woudenberg een dementievriendelijke winkel was geworden, besloot zij uit te zoeken wat daar voor komt kijken. ,,Gezien de enorme vergrijzing, ook binnen onze doelgroep, leek het mij een goed idee om met het hele team een training te volgen op dit gebied. Voor onze dienstverlenende organisatie een mogelijkheid om een bijdrage te kunnen leveren aan een dementievriendelijke samenleving", legt Astrid bevlogen uit.

HART VOOR ELKAAR Het is een onderwerp dat Vallei Wonen belangrijk vindt. In 2008 was de organisatie ook betrokken bij de oprichting van het Alzheimer Café in De Schans. Als echte Woudenbergse vindt Astrid dat het dorp een veilige omgeving moet zijn voor iedereen. ,,Laatst stond iemand buiten het dorp bij de Ekris verdwaald om zich heen te kijken. Dan vraag ik even of alles goed gaat. Zo heb je hart voor elkaar. Dat willen wij als Vallei Wonen ook uitdragen. Ik zie daar een belangrijke rol voor ons als lokale maatschappelijke organisatie. Zeker gezien het feit dat 22 procent of te wel 238 van onze sociale huurwoningen worden bewoond door senioren."

VERBAASD Vanuit Alzheimer Nederland kreeg het totale team van 14 medewerkers de training 'Goed omgaan met dementie'. Astrid geeft aan dat het een leuke training was, die de hele organisatie bewust heeft gemaakt van de omvang van de problematiek. ,,Ik was echt verbaasd over de aantallen mensen die met deze ziekte te maken hebben. Eén op de vijf mensen krijgt dementie en rondom elke persoon met dementie staan nog eens drie mantelzorgers."

HERKENNEN Vallei Wonen krijgt ook steeds vaker te maken met oudere huurders met (beginnende) dementie. Dat is niet vreemd, omdat 70 procent van mensen met dementie nog thuis woont. Door de veranderingen in het zorgstelsel zal dit percentage zelfs stijgen naar 80 procent. Astrid vertelt: ,,Velen redden zich nog prima. Zeker degenen met een partner. Wel kunnen vanuit deze groep vragen komen over kleine aanpassingen in de woning om zelfstandig wonen makkelijker te maken. Bij alleenstaande huurders met dementie komen ook andere hulpvragen of signalen op ons af. Door de training herkennen onze collega's met veel klantcontact nu sneller wanneer het gaat om dementie en weten zij beter hoe je daarmee om moet gaan." Zij spreekt de hoop uit dat er naast AH, de gemeente en Vallei Wonen andere bedrijven en organisaties zullen volgen. ,,Het is goed dat dementie uit de taboesfeer komt. Steeds meer mensen krijgen er mee te maken."