• Tonnis van Dijk

'Unieke ontwikkeling buitengebied'

SCHERPENZEEL De gemeente Scherpenzeel werkt samen met andere FoodValley-gemeenten aan een plan om vanaf volgend jaar ondernemingen meer mogelijkheden te bieden voor uitbreiding in het buitengebied. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord, aldus wethouder Tonnis van Dijk (foto).

Van Dijk (ChristenUnie) benadrukt dat maatwerk in de praktijk niet betekent dat bestemmingsplannen op voorhand gewijzigd zullen worden. ,,Maar tussen elk bestemmingsplan en de provinciale verordening bestaat een grijs gebied. En juist in dit tussengebied zullen we als gemeente zorgvuldig bekijken wat de mogelijkheden zijn. Als een onderneming met een plan bij de gemeente aanklopt dat enigszins afwijkt van het bestemmingsplan, zullen we toch het gesprek aangaan en proberen het verhaal alsnog passend te maken, op voorwaarde dat het niet strijdig is met het beleid van Rijk en Provincie."

INNOVATIE Het plan vloeit voort uit een nieuwe omgevingsvisie dat de Provincie Gelderland heeft vastgesteld, waarin staat dat onder bepaalde omstandigheden mogelijk moet zijn voor ondernemers om in het buitengebied uit te breiden. ,,Dit is een belangrijke en unieke ontwikkeling waar we als gemeente Scherpenzeel graag op inspelen. Zie het als stimulatie voor innovatie en vernieuwing", aldus Van Dijk.

Er zitten wel voorwaarden aan. Welke dat zijn is te lezen in de papieren Scherpenzeelse Krant van dinsdag 24 maart.