• Ondertekening in juni van project Koningsplein door wethouder Pieter de Kruif en projectontwikkelaar Martien legemaat

    gemeente

Uniek project op locatie Oranjeschool

WOUDENBERG  De voormalige Willem van Oranjeschool aan de Willem de Zwijgerlaan maakt plaats voor zelf ontworpen nieuwbouwwoningen. Dit project, dat de naam het Koningsplein draagt, wordt voor de eerste keer in Woudenberg ontwikkeld volgens het principe van vernieuwend opdrachtgeverschap.

 

Door Joke van der Heide

Toekomstige bewoners mogen, binnen een aantal gestelde kaders, de vormgeving en indeling van hun nieuwe woning en woonomgeving zelf bepalen als medeopdrachtgever. Bij de inrichting van de woonomgeving mogen ook omwonenden meebeslissen. Wethouder: ,,Het mooie van deze nieuwe vraaggerichte werkwijze is dat de mensen het samen moeten doen. Zij zijn aan zet. Zo komt er geen wijk binnen een wijk, maar is er draagvlak vanuit de omgeving en wordt het onze wijk voor zowel de huidige als toekomstige bewoners."

In mei 2014 won de wethouder 'De Gouden Hamer' voor het beste voornemen binnen de provincie Utrecht. Door het winnen van deze prijs kreeg de gemeente bij het opzetten van dit nieuwe project ondersteuning van Anne-Greet van der Wiel. Zij is de aanjager van vernieuwend opdrachtgeverschap binnen de Provincie. Wethouder: ,,Wij hebben veel van haar geleerd. Als gemeente zijn wij deze eerste keer nauw betrokken bij het proces."

 

ERVARING  Vooral het verloop van het proces en de wijze waarop de huidige en toekomstige bewoners betrokken worden is van groot belang voor het slagen ervan. Bij de verkoop van de grond was de keuze voor een ervaren ontwikkelende partij dan ook belangrijk. Hiervoor heeft de gemeente een soort 'prijsvraag' uitgezet, waaruit de combinatie Woudenburcht Ontwikkeling BV/Van den Berg Architecten is gekozen. ,,Wij hebben veel ervaring met het doorvoeren van de nodige aanpassingen op verzoek van kopers, maar niet in de mate waarin vernieuwend opdrachtgeverschap wordt ingezet bij het Koningsplein. Daarom hebben wij voor een architect gekozen die vaker met dit fenomeen heeft gewerkt", legt Martien Legemaat van Woudenburcht Ontwikkeling BV uit.

Het vernieuwend opdrachtgeverschap leidt volgens Legemaat tot een andere rolinvulling. Voor de  ontwikkelaar betekent dit dat hij meer voorinvestering moet doen, doordat de toekomstige bewoners meebeslissen over de vormgeving en indeling van hun huis. Dit zal gebeuren door middel van een aantal workshops. Tegelijkertijd heeft de ontwikkelaar meer zekerheid dat de afname geregeld is. Architect Dick van de Merwe voegt toe: ,,Bij dit plan is het mogelijk om een eigen uitstraling voor je woning te ontwerpen. Het is natuurlijk wel mijn taak en rol als architect om die verschillen goed op elkaar af te stemmen en ook te laten passen binnen de huidige wijk." Vanuit andere projecten weet hij hoe plezierig het is om de omwonenden, die de buurt het best kennen, te betrekken bij het ontwerpproces.

 

INFORMATIEBIJEENKOMST Over de planning vertelt de wethouder: ,,De omwonenden hebben de gemeente gevraagd snel aan de slag te gaan, nu het gebouw in juli leeg komt. Op 6 juli is er om 19.30 uur een informatiebijeenkomst voor belangstellenden in de Willem van Oranjeschool."