• Henny Jansen

'Uit Permar treden beste optie voor Scherpenzeel'

SCHERPENZEEL Uittreding uit sociaal werkbedrijf Permar lijkt het beste scenario voor de vijf gemeenten die deelnemen in Permar. Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen delen de conclusie uit het onderzoeksrapport van Onderzoeksbureau Langedijk Samenwerken aan Oplossingen (SWO), dat in totaal vier scenario's schetste voor de toekomst van het werkbedrijf. Dat schrijven de betrokken gemeenten in een gezamelijk persbericht.

Het rapport is deze week aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De gemeenschappelijk regeling (GR) van Permar omschrijft hoe de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt uitgevoerd en wie welke rol hierin vervult. Het scenario waarbij de gemeenten uit de GR treden lijkt de meest voor de hand liggende. Als de gemeenteraden van de vijf gemeenten deze conclusie overnemen, is het mogelijk om de GR te ontbinden.

Het dienstverband en de rechtspositie van de Wsw-medewerkers van Permar verandert door de mogelijke ontbinding van de GR overigens niet. De gemeenten blijven verantwoordelijk voor de Wsw-medewerkers die werkzaam zijn bij Permar. Daar komt bij dat de vijf gemeenten het erover eens zijn dat alle medewerkers zo regulier en lokaal mogelijk moeten kunnen werken.

RAPPORT Onderzoeksbureau Langedijk SWO heeft haar advies gebaseerd op actuele ontwikkelingen en op interviews met onder andere gemeentebestuurders, directie en management van Permar WS. Hierop zijn toekomstmogelijkheden ontwikkeld waarvan de consequenties in kaart zijn gebracht. Het rapport wordt tussen maart en mei in de gemeenteraden van de vijf gemeenten besproken, vervolgens nemen zij een besluit over de toekomst van Permar.