• medewerkers uit de beginjaren in de nieuwe kringloopwinkel: Anthon en Gerrie de Greef en Gerrie Hennipman

    Hannie Lamberink-van de Veen
  • Jeannette van Werven
  • Hannie Lamberink-van de Veen

Twintigste verjaardag: ´Naar kringloop voor leuk cadeautje´

WOUDENBERG Eind 2017 kwamen alle Kringloopmedewerkers bij elkaar om samen het jaar af te sluiten en te vieren dat de kringloopwinkel al twintig jaar bestaat.

Bij deze gelegenheid werd het Johan Stofferplein onthuld: een naambordje aan de buitenkant van het pand, uit waardering voor Johan Stoffer die jarenlang vaste medewerker was, maar dat nu niet meer kan zijn.

EXTRA INKOMSTEN De Kringloopwinkel ontstond destijds vanuit de rommelmarkt die de Voorhof elk jaar in november houdt. Spullen voor deze rommelmarkt werden, net als het opgehaalde oud papier, verzameld bij Anthon de Greef op de hoek van de Rumelaarseweg en de Stationsweg. Bij de familie Jetten op de Maarten van Rossumweg was ook een inzamelpunt. De oud-papieractie zorgde voor extra inkomsten voor de kerk en er ging geld naar goede doelen, zoals Nes Ammim. De gemeente betaalde een bijdrage omdat de afvalstroom zo kleiner was. Steeds vaker brachten en haalden mensen andere spullen dan papier die dan uitgestald werden in de schuur van de Greef. Studenten en asielzoekers konden zo goedkoop aan huisraad komen.

Gerrie de Greef: ,,Zelfs na een vakantie zaten ze al op ons erf te wachten tot we er waren. Vaak hoorden we 'ik heb geen geld'." Anthon de Greef: ,,Er werd van alles neergezet. Wat je al verkocht, verkocht je. Zo groeide het langzamerhand. In onze schuur werden dankzij de krachtstroom van de veevoermengerij ook oliebollen gebakken. Het is wonderlijk dat uit zo'n klein initiatief nu een prachtig groot bedrijf is gegroeid."

OLIEBOLLENHOK Vanuit de al sinds 1971 bestaande handwerkgroep ontstond in 1995 de rommelmarkt. Behalve de handwerkproducten werden dan een week van tevoren ook de spullen uit de schuur naar de kerk vervoerd.

De kerkvoogdij kwam op het idee van een kringloopwinkel. Een werkgroep ging zich hiermee bezig houden. Zij mochten ook goede doelen noemen waar de opbrengst heen kon. Velen verzetten al jarenlang veel werk. Gerrie Hennipman zorgde ervoor dat de activiteiten konden verhuizen naar een schuur van van Aalten aan de Parallelweg. De mensen die de schuur opknapten, bouwden ook een oliebollenhok voor de rommelmarkt. Sinds een paar jaar zit de kringloopwinkel nu aan de Stationsweg.

Voorzitter Rinus van Werven: ,,We willen van de kringloopwinkel een plek maken waar mensen een leuk cadeautje kunnen kopen en niet alleen een goedkope inrichting. Met hergebruik stimuleer je duurzaamheid. Misschien kunnen we zelfs wel een leuk evenement organiseren, bijvoorbeeld 'tussen kunst en kringloop'. Soms vinden we wel kostbare spullen die op een veiling veel geld opleveren, zoals laatst een mooi horloge. Boeken zijn een belangrijk product bij ons. We werken daarvoor samen met Dorcas die van ons de binnengebrachte kleding krijgt. De opbrengst gaat voor een deel naar landelijk bekende organisaties of acties zoals Sint Maarten en voor de rest naar eigen kleinschalige doelen en de kerk." Openingstijden van de kringloopwinkel: woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 -17.00 uur en zaterdag van 10.00-14.30 uur.

Meer informatie www.kringloopwinkelwoudenberg.nl.