• Aan de dialoogtafels wordt gepraat over kwalitatieve woningbouw, inclusieve arbeidsmarkt en energietransitie en duurzaamheid.

    Joke van der Heide

Twijfels over rol inwoners in regio

WOUDENBERG Meer dan 100 inwoners, ondernemers en instanties uit negen gemeenten in de regio Amersfoort praten mee aan de dialoogtafels over de Strategische Agenda 2019-2022 van de regio. Doordat deze agenda vanuit de samenleving wordt vastgesteld, komt Woudenberg volgens burgemeester Titia Cnossen steeds een stap verder bij het betrekken van de Woudenbergse samenleving bij de regio.

Michel Hardeman (CDA) heeft twijfels over de invloed van de burgers. Volgens hem is de regio voor de inwoners de ver-van-mijn-bed-show. Hij vindt ook dat de rol van de Woudenbergse gemeenteraad als kleine gemeente beperkt is. Burgemeester Titia Cnossen reageerde in de raad van maart: ,,U zou ons eens bezig moeten zien. Wij zijn als college binnen de regio heel actief." Michel Hardeman reageerde dat hij er vanuit gaat dat het college haar best doet, maar dat zeggen de colleges van de andere acht gemeenten ook en daarbij is Woudenberg een kleine gemeente volgens Hardeman.

De burgemeester wilde geen welles-nietesspelletje doen en stelde vervolgens dat de inwoners juist de kans krijgen om mee te denken aan de dialoogtafels. Over de deelnemers vertelde zij: ,,Ik heb van de week gezien wie zich heeft aangemeld voor de dialoogtafels en dat is prachtig verdeeld over de gemeente. Dus ook veel inwoners en ondernemers uit Woudenberg doen mee."

Gezien het feit dat er rond de 100 deelnemers uit negen gemeenten komen, vroeg onze redactie om hoeveel Woudenbergers het dan gaat. Daarop moest de gemeente het antwoord schuldig blijven. Eerst was de AVG de reden, maar de redactie vroeg niet naar de namen dus privacy speelt geen rol. Een andere reden was dat de deelnemers zich veelal hebben opgegeven met hun naam en e-mailadres en dus niet te traceren is uit welke plaats ze komen. Dat geeft een ander beeld dan de burgemeester schetste in de raad. Dat die 100 deelnemers ook nog verdeeld zijn over drie dialoogtafels leidt tot vraagtekens over de invloed van de Woudenbergse deelnemers.

De onderwerpen voor de dialoogtafels zijn vastgesteld door de negen gemeenteraden. Gekozen is voor de onderwerpen kwalitatieve woningbouw, inclusieve arbeidsmarkt en energietransitie en duurzaamheid. Bij de bespreking in de raad stelde meerdere fracties zich niet volledig te herkennen in de gekozen onderwerpen. Zij hadden andere prioriteiten aangegeven. Jhony Stalman (VVD) noemde veiligheid en mobiliteit, Michel Hardeman (CDA) landschapsbeheer en Henk-Jan Molenaar (SGP) wilde niet op regionaal niveau praten over woningbouw. De SGP ziet daar geen meerwaarde in gezien de grote lokale woonopgave. Irene Houtsma (GBW) snapte de argumentatie van de SGP. Haar fractie wil de dialoog een kans geven en als na afloop blijkt dat de output niet goed is voor Woudenberg kan je als gemeenteraad alsnog tegen stemmen, stelde zij. Daar moeten dan wel zwaarwegende politieke argumenten voor zijn, want alleen dan kan tegen worden gestemd.