Tweede centrumschouw in Scherpenzeel

SCHERPENZEEL De gemeente Scherpenzeel ontwikkelt een nieuwe visie op het centrumgebied van Scherpenzeel. Dit doet de gemeente samen met Scherpenzeelse inwoners en ondernemers. In dit interactieve traject heeft op 25 april een eerste centrumschouw plaatsgevonden. Deze schouw was zeer geslaagd. Om meer betrokkenen de mogelijkheid te geven om hieraan deel te nemen, houdt de gemeente op 21 mei een tweede schouw.

De schouw houdt een wandeling in met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, de gemeente Scherpenzeel, inwoners en winkeliers. Tijdens de wandeling door het centrumgebied staan we stil bij interessante locaties en situaties die in de centrumvisie aan de orde komen. Deelnemers krijgen daarbij uitgebreid de gelegenheid om hun visie te geven. Op deze manier wil de gemeente duidelijk krijgen wat men belangrijk vindt, wat men waardeert aan het centrum en waar eventuele verbeterpunten liggen.

AANMELDEN Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, roept de gemeente betrokken inwoners en winkeliers op om deel te nemen aan deze wandeling. De wandeling start om 19.00 uur voor de Kromme Hoek op de hoek Beukenlaan/Marktstraat en zal daar ongeveer twee uur later ook eindigen. Aanmelden kan via telefoonnummer 033-2772324 of per e-mail: centrumvisie@scherpenzeel.nl