• Foto: Elly de Gooijer

Tweede bijeenkomst toekomst Dorpspark Scherpenzeel

SCHERPENZEEL Landschapsarchitecten Bleeker & Nauta presenteren dinsdag 7 april van 19.00 tot 21.00 uur in Huis Scherpenzeel een concept Masterplan. Als vervolg op de eerste inloopavond van 7 oktober wordt een denkrichting voor de toekomst van Dorpspark Scherpenzeel toegelicht in woord en beeld. Ook wordt besproken wat er is gebeurd met de vele punten die zijn aangedragen.

Het is de bedoeling om op termijn het parkgebied van Huis Scherpenzeel tot aan de Lunterse beek op te waarderen, en beter in te richten voor het publiek. Het gebied is van grote cultuurhistorische waarde.

Initiatiefnemers Landgoed Scherpenzeel en Geldersch Landschap & Kasteelen benadrukken dat uitvoering van de toekomstplannen mede mogelijk moet worden gemaakt door de Scherpenzelers zelf. Er moet voldoende draagvlak (en financiering) gevonden worden.

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om mee te denken. Er is geen vast programma. Geïnteresseerden kunnen op een voor hen geschikt moment binnenlopen tussen 19.00 en 20.30 uur. De koffie staat klaar. Het ontwikkelen van de toekomstvisie is mede mogelijk dankzij de Provincie Gelderland.